Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego udziału w warsztatowych spotkaniach ze sztuką współczesną organizowanych przez dział edukacji DTZSP.

W naszych działaniach koncentrujemy się na pielęgnowaniu dziecięcej wyobraźni, która umożliwia świeże spojrzenie na świat. Percepcja małych ludzi pozwala definiować rzeczywistość w oparciu o indywidualne odczucia. Wszystkie nasze spotkania wzbogacamy o zabawę ze specjalnie zaprojektowanymi obiektami i obrazami, które pozwalają dostrzec wieloznaczność świata wizualnego. Podkreślamy wagę aktywnego przeżycia procesu twórczego. Podczas pracy nad wspólnym zadaniem, rodzi się dyskusja, fascynacja wzajemną odmiennością i mnogością możliwych rozwiązań.

Jesienne tematy spotkań:
–Tożsamość miejsca,
–Przekształcanie przestrzeni,
–Graficzna mapa dźwięków dzielnicy.

scenariusz i prowadzenie zajęć: Joanna Sekuła, Patrycja Mastej

zapisy: Joanna Sekuła, tel. 501 466 319, info@warsztatsztuki.pl

miejsce: MWW pl. Strzegomski, na zajęcia (1,5h) zapraszamy w poniedziałki w godzinach 10.30–12.00
konieczna rezerwacja miejsc (istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu)