Szukaj,
,

BIP,
MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 10.00-18.00, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12.00-20.00
więcej
WARSZTATY DLA SZKÓŁ – JESIEŃ 17.09.12–10.12.12

Zapraszamy zorganizowane grupy szkolne do udziału w warsztatowych spotkaniach ze sztuką współczesną. Jesienny cykl zajęć będzie trwał od 17 września do 10 grudnia, obejmie 12 spotkań, w trakcie których zajmiemy się trzema odmiennymi zagadnieniami.

NIESKOŃCZONOŚĆ LINII – terminy: 17 i 24 września, oraz 1 i 8

HARMONIA RÓŻNORODNOŚCI  – terminy: 15 i 22 października, oraz 5 i 12 listopada

JEST CZY NIE JEST – terminy: 19 i 26 listopada, oraz 3 i 10 grudnia

Każdy warsztat poprzedzamy ilustrowaną prezentacją współczesnych dzieł sztuki wybranych z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i nawiązujących do omawianego zagadnienia. Warsztatowe tematy definiujemy, a poprzez twórczą praktykę zapoznajemy się z ich genezą. Następnie, stawiamy sobie pytania o cel naszej kreacji, nie zatracając przy tym swobody ruchów i wyobraźni. Powstają indywidualne prace ukazujące odmienność osobowości uczestników. Na zakończenie zderzamy ze sobą efekty twórczej zabawy i zastanawiamy się nad ich artystyczną wyjątkowością.

terminy: poniedziałki, godz. 10.30, zajęcia trwają 90 min., konieczna rezerwacja miejsc

wstęp wolny
maksymalna wielkość grupy 30 osób
zapisy: Joanna Sekuła, tel. 501 466 319, edukacja@muzeumwspolczesne.pl,
scenariusz i prowadzenie zajęć: Joanna Sekuła, Patrycja Mastej

Program realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kuratorka Curator Patrycja Mastej Materiały do pobrania Download files Jest czy nie jest Nieskończoność linii Harmonia różnorodności Dodano:18.09.12 Udostępnij: Facebook, Twitter
NIESKOŃCZONOŚĆ LINII to powakacyjny warsztat, poświęcony jednemu z podstawowych środków wyrazu w sztukach wizualnych. Linia, kreska to pierwszy ślad, jaki stawiamy budując ekspresję plastyczną. W trakcie warsztatów z wykorzystaniem niestandardowych technik stworzymy kompozycje wizualne, wykorzystując różnorodność tego śladu. Zaobserwujemy jak rożną ekspresją możemy się posłużyć przy użyciu tak prostych środków, różnicując je poprzez nadanie odpowiedniej grubości, miękkości, falistości. Jako inspiracje posłużą nam dzieła sztuki współczesnej oraz obserwacje otaczającego nas świata, będącego wizualną plątaniną, harmonią,
współzależnością wielorakich linii.


HARMONIA RÓŻNORODNOŚCI to cykl warsztatów poświęcony zagadnieniu kompozycji. Prześledzimy jak zmieniało się rozumienie i zasady budowania kompozycji na przestrzeni wieków, w zależności od rozwoju świadomości twórców oraz dostępności nowych mediów. Poznamy prawidłowości, jakimi kierują się artyści w swojej twórczości i
spróbujemy poznać tajemnice wzorowej kompozycji. Ponadto będziemy spoglądać na rzeczywistość poprzez pryzmat
różnorodności zjawisk, które tworzą harmonijną całość lub przeciwnie - chaos, wynikający z nieuporządkowanych elementów świata zmysłowego.

JEST CZY NIE JEST to cykl warsztatów, wprowadzający uczestników w świat wieloznaczności wizualnej, zabawy z rzeczywistością, której towarzyszą reguły rządzące naszymi zmysłami. Zastanowimy się, kiedy wyobraźnia współpracując z właściwościami naszych receptorów percepcyjnych, płata nam figle, a kiedy poszerza horyzont patrzenia na rzeczywistość oraz przeżywania i doświadczania życia. Dzięki własnemu doświadczeniu zaobserwujemy, dlaczego iluzja jako sposób przekazu, fascynuje artystów i jakie cele dzięki niej osiągają. Będziemy czerpać
ze świata zmysłów, wrażeń i wyobraźni.
INFINITY OF LINE is a post-holidays workshop dedicated to one of the basic means of expression in visual arts. Line is the first trace we leave when we build visual expression. During the workshops, using non-standard techniques, we will create visual compositions using diversity of this trace. We will observe how different expressions we can employ when we use so simple means, diversifying them by giving it appropriate thickness, softness and waviness. As inspiration we will use works of modern art and observations of the world around us, which is a visual ravel, harmony and correlation of multiple lines.


HARMONY OF DIVERSITY is a cycle of workshops dedicated to the problem of composition. We will investigate how the understanding and rules of composition making have been changing over centuries, depending on the artists consciousness development and accessibility of new media. We will see the rules that artists follow in their work and we will try to learn about the secrets of perfect composition. We will also look at reality through diversity of phenomena that form harmonic entirety, or contrarily – the chaos that proceeds from unordered elements of the sense world.


IS OR IS NOT is a cycle of workshops that introduce the participants into the world of visual polysemy, play with reality that is accompanied by the rules that rein our senses. We will think when imagination plays jokes on us cooperating with properties of our perceptual receptors, and when it broadens the horizon of looking at reality and experiencing life. Thanks to our own experience, we will observe why illusion as a means of message fascinates artists and what goals they achieve thanks to it. We will cull from the world of senses, impressions and imagination.
Zamknij
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej Zamknij
Szanowni Państwo, zgodnie z RODO, dbając o Państwa prywatność, prosimy o dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych dostarczonych przez Państwa podczas korzystania z serwisu. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzają się Państwo na poniższe warunki. Mogą Państwo też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres. AKCEPTUJĘ
Zamknij