Zestaw edukacyjny Zaczyna się we Wrocławiu został przygotowany w związku z 50. rocznicą Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70 – niezwykłego spotkania artystów, krytyków i teoretyków sztuki, które wydarzyło się we Wrocławiu. Jego trzy elementy: Pigułka wiedzy o Sympozjum, Mapa Sympozjum oraz Scenariusze działań Sympozjum zostały opracowane z myślą o popularyzacji przedsięwzięcia i dotarciu z założeniami oraz pomysłami opracowanymi w 1970 roku do szerokiego grona odbiorców.

Kilkanaście organizacji, instytucji i oddolnych inicjatyw połączyło siły, tworząc grupę roboczą, która stworzyła program całorocznych obchodów – m.in. wystaw, spacerów, pikników, działań edukacyjnych i innych wydarzeń. Punktem wyjścia do aktywności edukacyjnych są Pigułka wiedzy o Sympozjum i Mapa Sympozjum, a ich uzupełnieniem – Scenariusze do samodzielnej realizacji.

Pigułka wiedzy zawiera najważniejsze informacje dotyczące Sympozjum. Zależy nam nie tylko na poszerzaniu wiedzy na temat sztuki współczesnej, lecz także umożliwieniu poznania Wrocławia i jego historii na nowo – w kontekście powstałych w czasie Sympozjum projektów. W pigułce wiedzy przedstawiamy krótkie kalendarium, nazwiska artystek i artystów, kontekst organizacji przedsięwzięcia, a także przyczyny tego, że większość projektów nigdy nie doczekała się realizacji w przestrzeni naszego miasta.

W Mapie Sympozjum znalazły się projekty, które zostały stworzone przez artystki i artystów podczas sympozjalnych spotkań. Dla części z nich już w 1970 roku została wybrana lokalizacja – stąd konkretne punkty osadzono na mapie naszego miasta. Wybrane koncepcje opisaliśmy tak, by stanowiły dla Was inspirację do samodzielnego zwiedzania Wrocławia ich tropem. Mamy nadzieję, że opisy uruchomią Waszą wyobraźnię i na moment wypełnicie przestrzeń miasta zaproponowanymi przez uczestniczki i uczestników Sympozjum obiektami. Przygotowaliśmy też dwie propozycje tras rowerowych – śródmiejską i południową, które pozwolą Wam poznać te części miasta z innej niż dotychczas strony – projektów w nich niezaistniałych, a mogących mieć niewątpliwy wpływ na tkankę Wrocławia.

Sympozjalne prace i koncepcje, które nie doczekały się realizacji, stały się punktem wyjścia do stworzenia Scenariuszy działań dla różnych grup wiekowych w procesie edukacji formalnej i nieformalnej. Scenariuszy można używać swobodnie, traktując je jako inspirację do działań animacyjnych w szkole, na podwórku, w ośrodku kultury, centrum aktywności lokalnej, Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bibliotece, a także w domu. Można dostosowywać je do własnych potrzeb i swojego doświadczenia. Ich odniesienie do kontekstu Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70 daje szansę na zaistnienie tego wyjątkowego zdarzenia artystycznego w dyskusji, działaniu i świadomości uczestniczek i uczestników działania. Korzystajcie!
 
 
Koncepcja materiałów edukacyjnych, powstała w gronie tzw. komitetu ds. edukacji grupy roboczej Sympozjum 70/20, w skład którego wchodzą niezależne edukatorki i edukatorzy, a także animatorki i animatorzy związani z Fundacją Ładne Historie oraz Muzeum Współczesne Wrocław, a także Muzeum Pana Tadeusza.

Zestaw edukacyjny to dopiero początek tego, co dla Was przygotowaliśmy!

Bieżące informacje na temat programu Sympozjum 70/20 znajdziecie na:
www.sympozjum7020.pl,
www.muzeumwspolczesne.pl,
www.ladnehistorie.pl.

——————————————————————
Barwna grafika w formacie kwadratu. W lewym górnym rogu jest czarny pionowym prostokąt, na nim w lewym górnym rogu biały napis przyklejony do lewej krawędzi „Sympozjum Wrocław 70/20”. Reszta grafiki to niebieskie tło i na nim czarne napisy. Do krawędzi opisanego wcześniej pionowego czarnego prostokąta przyklejone są cyfry 70 i 20. Po prawej stronie napisy: „Zaczyna się we Wrocławiu”, „Pigułka wiedzy o Sympozjum Plastycznym Wrocław ‘70”.

Pobierz plik* >>>
 
 
Barwna grafika w formacie kwadratu. W lewym górnym rogu jest czarny pionowym prostokąt, na nim w lewym górnym rogu biały napis przyklejony do lewej krawędzi „Sympozjum Wrocław 70/20”. Reszta grafiki to zielone tło i na nim czarne napisy. Do krawędzi opisanego wcześniej pionowego czarnego prostokąta przyklejone są cyfry 70 i 20. Po prawej stronie napisy: „Zaczyna się we Wrocławiu”, „Mapa Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70”.

Pobierz plik* >>>
 
 
Barwna grafika w formacie kwadratu. W lewym górnym rogu jest czarny pionowym prostokąt, na nim w lewym górnym rogu biały napis przyklejony do lewej krawędzi „Sympozjum Wrocław 70/20”. Reszta grafiki to białe tło i na nim czarne napisy. Do krawędzi opisanego wcześniej pionowego czarnego prostokąta przyklejone są cyfry 70 i 20. Po prawej stronie napisy: „Zaczyna się we Wrocławiu”, „Scenariusze działań Sympozjum 70/20”.

Pobierz plik* >>>
 
 
*Warunki licencji:

——————————————————————

Zestaw edukacyjny – jak z niego korzystać?

——————————————————————

Zestaw edukacyjny „Zaczyna się we Wrocławiu” – zobacz i działaj!

——————————————————————

Materiały powstały z okazji obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70 w ramach następujących projektów: Sympozjum 70/20. Program działań edukacyjnych wokół 50. rocznicy Sympozjum Wrocław ‘70 oraz Miasto, sztuka, ludzie! Sympozjum 70/20 lat później realizowanych przez Muzeum Współczesne Wrocław oraz Fundację Ładne Historie.

Partnerzy:
Fundacja Sztuki Współczesnej ART Transparent, Moje Popo, Serce Szczepina, Stowarzyszenie Żółty Parasol, Strefa Kultury Wrocław, Wrocławska Fundacja Filmowa

Projekt graficzny i skład publikacji edukacyjnych:
Marian Misiak