“Zrób sobie podwórko” to skierowany do młodzieży projekt rewitalizacji jednego z wrocławskich podwórek – nieco oddalonego od centrum, być może zaniedbanego i z pewnością nieuczęszczanego przez turystów. Jego koncepcję opracowały Magdalena Kreis i Natalia Romaszkan (do dzieła! duet PRZEtwórczy), a o umożliwienie realizacji zadbało Biuro Festiwalowe Impart 2016 wraz z Narodowym Centrum Kultury.
  
W czasie trwania projektu zrealizowany zostanie również “Pamiętnik Szczepiński”, czyli stworzony przez Patrycję Mastej (Muzeum Współczesne Wrocław) warsztat twórczego poszukiwania
i opowiadania osobistych historii, który adresowany jest do mieszkańców osiedla Szczepin.
  
Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy mieszkających na Szczepinie gimnazjalistów. To oni wybiorą miejsce ich zdaniem ciekawe, wymagające interwencji. Wspomagani przez prowadzących zajęcia wrocławskich artystów – Beatę Rojek, Anne
Rymarz i Kamila Radka – zdecydują również o formie działania rewitalizacyjnego, które może przyjąć najrozmaitszą postać – zimowego ogrodu, muralu, miejsca do wypoczynku czy tablicy ogłoszeń.
  
Decyzję o tym, co i gdzie będzie się działo pozostawiamy młodym ludziom, ufając, że ich zdanie jest niezwykle ważne w procesie myślenia o najbliższym im otoczeniu. Młodzież przejdzie przez cały proces rewitalizacji – od fazy definiowania potrzeb społecznych, przez projektowanie, na wykonaniu wymyślonych obiektów skończywszy.
  
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Szczepina, na publiczną prezentację zrewitalizowanego podwórka i podsumowującą projekt wystawę w Muzeum Współczesnym Wrocław.