W 2019 roku Muzeum Współczesne Wrocław poszerzyło swoją kolekcję o 30 nowych dzieł sztuki następujących artystek i artystów:

● Kuba Bąkowski
● Paweł Bownik
● Karolina Breguła
● Olaf Brzeski
● Viktor Frešo
● Ion Grigorescu
● Aneta Grzeszykowska
● IRWIN
● Angelika Markul
● Honorata Martin
● Jarosław Modzelewski
● Paul Neagu
● Sándor Pinczehelyi
● Leon Podsiadły
● Agnieszka Polska
● Marek Sobczyk
● Paweł Susid
● Goran Trbuljak
● Krzysztof Wodiczko

Zakup został zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej przy wsparciu finansowym Miasta Wrocław.

Muzeum, jako jedyna placówka w kraju, buduje kolekcję, opierając się na rodzimej tradycji krytyki instytucjonalnej, której fundamentem są rozważania i praktyka kuratorska Jerzego Ludwińskiego (1930–2000), jednego z najwybitniejszych teoretyków sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku. Zawarta w jego tekstach i poglądach refleksja wiązała się z pojęciem procesu twórczego jako wartości nadrzędnej w stosunku do obiektu artystycznego, oraz z badaniem i opisywaniem dokonującej się nieustannie ewolucji sztuki. Kolekcja MWW, wychodząc od najistotniejszych zjawisk i dokonań w sztuce polskiej, jest wciąż poszerzana o kontekst międzynarodowy. Ambicją Muzeum jest nie tylko prezentowanie najważniejszych zjawisk z zakresu sztuk wizualnych ostatnich dekad, ale także ustosunkowanie się do najistotniejszych problemów współczesności: tożsamości jednostkowej i narodowej, ochrony dziedzictwa kulturowego, konfliktów społecznych, przemian geopolitycznych, wykluczenia i nierówności ekonomicznych. Kolekcja MWW obejmuje sztukę, która przede wszystkim koncentruje się na złożonych relacjach międzyludzkich i z dużą przenikliwością analizuje problemy współczesnego świata.

Międzynarodowa kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Współczesnego Wrocław rozbudowywana jest w oparciu o cztery linie programowe: Archiwum Ludwińskiego, Sztuka Byłego Bloku Wschodniego, Tożsamość, Obecne / Nieobecne.

Wybór nowych prac do kolekcji wiąże się ze edukacyjną, społeczną i badawczą działalnością Muzeum. Część z dzieł pozyskanych w 2019 roku można oglądać na wystawie Prywatne Mitologie. Urodziny Marty.
 
 
Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupy prac dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej.
http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg