Zmianie uległy godziny otwarcia Muzeum, które jest czynne codziennie, oprócz wtorków, w godzinach 12.00–18.00.
 
 
Zmieniły się również godziny otwarcia kawiarni Café Muzeum, która jest czynna w poniedziałki w godzinach 12.00–18.00, a od środy do niedzieli w godzinach 12.00–20.00. Informacje o funkcjonowaniu Café Muzeum znajdują się na dole strony.
 
 
W związku z trwającą epidemią od 18 maja 2020 do odwołania, oprócz dotychczasowego Regulaminu Zwiedzania [klik], obowiązują następujące Zalecenia dla Zwiedzających.
 
 
ZALECENIA I INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1. W Muzeum można przebywać tylko w celu zwiedzania wystaw oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez MWW.

2. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających codziennie, z wyjątkiem wtorku, w godzinach 12.00–18.00.

3. W budynku w celu zwiedzania wystaw może przebywać jednocześnie 36 osób (nie licząc pracowników instytucji oraz klientów Café Muzeum). Zwiedzający, którzy nie zmieszczą się we wskazanym limicie, zostaną wpuszczeni do Muzeum dopiero wtedy, gdy zmniejszy się liczba osób przebywających w budynku.

4. Przed wejściem do Muzeum należy zdezynfekować ręce i rękawiczki (jeżeli Zwiedzający posiada własne).

5. Przed wejściem do Muzeum prowadzony będzie pomiar temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 37,5°C nie będą mogły wejść do Muzeum.

6. Każda osoba wchodząca do budynku będzie proszona o wypełnienie oświadczenia z aktualnymi danymi kontaktowymi, ułatwiającymi kontakt na wypadek pojawienia się ogniska chorobowego.

Formularz można wydrukować we własnym zakresie i przyjść do muzeum już z wypełnionym drukiem. Kliknij, żeby pobrać formularz.

7. Na terenie Muzeum można przebywać tylko z zakrytymi ustami i nosem. Nakaz ten nie dotyczy dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem oraz osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia.

8. Zostają wyznaczone limity osób przebywających jednocześnie na poszczególnych wystawach. Zwiedzający, którzy nie zmieszczą się we wskazanych limitach, zostaną wpuszczeni na wystawy dopiero wtedy, gdy zmniejszy się liczba przebywających tam osób.

9. Klienci Café Muzeum wchodząc do budynku Muzeum, zobowiązani są do zakrycia ust i nosa (z wyjątkami ujętymi w pkt. 7), dezynfekcji rąk i rękawiczek (jeżeli posiadają własne) oraz do przestrzegania oznakowań informujących o zasadach poruszania się po Muzeum.

10. Każdy zwiedzający ma obowiązek zachować 2 metry odstępu od innych osób.

11. W kasie zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowych.

12. Należy przestrzegać oznakowań, informujących o zasadach poruszania się po Muzeum.

13. Na klatkach schodowych zostaje wprowadzony rotacyjny kierunek ruchu.

14. Dla Zwiedzających wystawy preferowaną formą przemieszczania się w budynku pomiędzy poziomami są schody zamiast windy.

15. Dla klientów Café Muzeum preferowaną formą przemieszczania się między kawiarnią a wyjściem jest winda.

16. Z windy mogą jednorazowo korzystać 2 osoby. Dopuszcza się zwiększenie tej liczby w przypadku: członków jednej rodziny, którzy mieszkają ze sobą, a także osób niepełnosprawnych, którym może towarzyszyć 1 opiekun.

17. Nie należy bez potrzeby dotykać klamek, poręczy, siedzisk.

18. Czynna toaleta znajduje się na 5. piętrze.

19. Szatnia i szafki depozytowe pozostają nieczynne.

20. Beautiful Tube na 1. jest czynna tylko w ramach działań edukacyjnych organizowanych przez MWW.

21. Należy stosować się do zaleceń pracowników instytucji.
 
 
LIMITY OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA WYSTAWACH

Poziom 0:
— Archiwum Jerzego Ludwińskiego – 5 osób
— Zuza Golińska. Red Giant – 5 osób

Poziom 3:
— Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 – 10 osób

Poziom 4:
— Prywatne mitologie. Urodziny Marty – 10 osób

Poziom 5:
— Zasoby naturalne. Dzieła z kolekcji DTZSP – 5 osób
— Stanisław Dróżdż. Poezja konkretna – 1 osoba. Dopuszcza się zwiększenie tej liczby w przypadku: członków jednej rodziny, którzy mieszkają ze sobą, a także osób niepełnosprawnych, którym może towarzyszyć 1 opiekun.
 
 
ZALECENIA DLA KLIENTÓW CAFÉ MUZEUM

1. Kawiarnia Café Muzeum jest czynna w poniedziałki w godzinach 12.00–18.00, a od środy do niedzieli w godzinach 12.00–20.00.

2. W kawiarni może przebywać jednocześnie 20 osób, a na tarasie 40 osób (nie licząc pracowników).

3. Zostają wprowadzone odległości 2 metrów między stolikami aktywnymi i między osobami w kolejce.

4. Preferowaną formą przemieszczania się między kawiarnią a wyjściem jest winda.

5. Przed wejściem do kawiarni należy zdezynfekować ręce i rękawiczki (jeżeli klient posiada własne).

6. Do kawiarni można wchodzić tylko w celach konsumpcyjnych.

7. Do czasu zajęcia miejsca przy stoliku należy mieć zakryte usta i nos.

Café Muzeum / kontakt >