Godziny otwarcia Muzeum:

poniedziałek: 12–18
wtorek: zamknięte
środa–piątek: 12–18
sobota: 12–20
niedziela: 12–18

Kawiarnia Café Muzeum jest czynna w godz. 12–20, codziennie oprócz wtorków.

W związku z trwającą epidemią oprócz dotychczasowego Regulaminu Zwiedzania [klik], obowiązują następujące Zalecenia dla Zwiedzających.

 

ZALECENIA I INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

 1. W Muzeum można przebywać tylko w celu zwiedzania wystaw oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez MWW.
 2. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających codziennie, z wyjątkiem wtorku, w godzinach 12.00–18.00, a w soboty 12.00–20.00.
 3. W budynku w celu zwiedzania wystaw mogą przebywać jednocześnie 52 osoby (nie licząc pracowników instytucji). Zwiedzający, którzy nie zmieszczą się we wskazanym limicie, zostaną wpuszczeni do Muzeum dopiero wtedy, gdy zmniejszy się liczba osób przebywających w budynku.
 4. Muzeum nie realizuje oprowadzań dla dużych grup (powyżej 10 osób).
 5. Przed wejściem do Muzeum należy zdezynfekować ręce i rękawiczki (jeżeli Zwiedzający posiada własne).
 6. Przed wejściem do Muzeum prowadzony będzie pomiar temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 37,5°C nie będą mogły wejść do Muzeum.
 7. Osoby wchodzące do budynku, z wyłączeniem osób, które dobrowolnie okażą paszport covidowy (Unijny Certyfikat Covid), będą proszone o wypełnienie oświadczenia z aktualnymi danymi kontaktowymi, ułatwiającymi kontakt na wypadek pojawienia się ogniska chorobowego. Formularz można wydrukować we własnym zakresie i przyjść do muzeum już z wypełnionym drukiem. Kliknij, żeby pobrać formularz.
 8. Na terenie Muzeum można przebywać tylko z zakrytymi ustami i nosem. Nakaz ten nie dotyczy dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem oraz osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia.
 9. Zostają wyznaczone limity osób przebywających jednocześnie na poszczególnych wystawach. Zwiedzający, którzy nie zmieszczą się we wskazanych limitach, zostaną wpuszczeni na wystawy dopiero wtedy, gdy zmniejszy się liczba przebywających tam osób.
 10. Każdy zwiedzający ma obowiązek zachować 2 metry odstępu od innych osób.
 11. W kasie może przebywać 1 osoba. Dopuszcza się zwiększenie tej liczby w przypadku: członków jednej rodziny, którzy mieszkają ze sobą, a także osób niepełnosprawnych, którym może towarzyszyć 1 opiekun.
 12. W kasie zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 13. Należy przestrzegać oznakowań, informujących o zasadach poruszania się po Muzeum.
 14. Na klatkach schodowych zostaje wprowadzony rotacyjny kierunek ruchu.
 15. Dla Zwiedzających wystawy preferowaną formą przemieszczania się w budynku pomiędzy poziomami są schody zamiast windy.
 16. Dla klientów Café Muzeum preferowaną formą przemieszczania się między kawiarnią a wyjściem jest winda.
 17. Z windy mogą jednorazowo korzystać 2 osoby. Dopuszcza się zwiększenie tej liczby w przypadku: członków jednej rodziny, którzy mieszkają ze sobą, a także osób niepełnosprawnych, którym może towarzyszyć 1 opiekun.
 18. Nie należy bez potrzeby dotykać klamek, poręczy, siedzisk.
 19. Czynna toaleta znajduje się na 5. piętrze.
 20. Szatnia i szafki depozytowe pozostają nieczynne.
 21. Beautiful Tube na 1. jest czynna tylko w ramach działań edukacyjnych organizowanych przez MWW.
 22. Należy stosować się do zaleceń pracowników instytucji.