Szukaj, , BIP,

MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 9-17, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12-20
więcej

Ogłoszenia aktualne

Muzeum Współczesne Wrocław ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent/Asystentka – Sekretarz/Sekretarka

Zakres obowiązków:

Prowadzenie kalendarza Dyrektora oraz wsparcie w codziennych obowiązkach administracyjnych

Sporządzanie pism urzędowych

Zarządzanie przepływem informacji wewnętrznych, przygotowywanie komunikatów, zarządzeń.

Organizacja spotkań zewnętrznych oraz wewnętrznych

Organizacja podróży służbowych

Obsługa korespondencji biura (tradycyjna i mailowa)

Kontakt z kontrahentami, instytucjami i urzędami, tj. kancelariami prawnymi i notarialnymi, urzędami miasta, gminy itd.

Koordynacja projektów UE, MKiDN – wsparcie działów w trakcie tworzenia

Dbałość o zaopatrzenie biura (materiały biurowe, art. spożywcze)

Wsparcie administracyjno-organizacyjne innych działów

Wymagania:

Wykształcenie wyższe (administracja lub pokrewne)

Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Wysoka kultura osobista

Dyspozycyjność

Samodzielność w organizacji pracy i umiejętność wyznaczania priorytetów

Punktualność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań.

Mile widziane: doświadczenie w koordynacji projektów unijnych/ministerialnych

_____

_____

Opiekun kolekcji – asystent muzealny

Zakres obowiązków:

1/ Opieka merytoryczna nad międzynarodową kolekcją MWW:

 • – sprawowanie opieki nad powierzonymi muzealiami przechowywanymi w magazynie i stanem samego magazynu
 • – tworzenie kart katalogowych dzieł (dokumentacja naukowa),
 • – gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie zasobami cyfrowymi dokumentacji fotograficznej zbiorów przy wykorzystaniu Repozytorium Cyfrowego
 • – opracowywanie publikacji związanych z kolekcją muzeum (karty informacyjne, katalogi zbiorów, etc.),
 • – typowanie dzieł do zakupu i prowadzenie negocjacji cenowych,
 • – przygotowywanie tekstów naukowych, popularno-naukowych i not informacyjnych publikowanych na stronie internetowej muzeum oraz portalach zewnętrznych.
 • – udział w inwentaryzacji zbiorów

2/ Wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem dotacji celowych i wniosków MKiDN w zakresie organizacji wystaw, zakupów dzieł sztuki i projektów naukowo-badawczych (w tym publikacji).

3/ Stałe monitorowanie ruchu wystawienniczego i galeryjnego w Polsce i za granicą.

4/ Prowadzenie programów naukowo-badawczych w zakresie sztuki współczesnej, organizacja konferencji, sympozjów i debat.

5/ Organizowanie wystaw krajowych i współpraca kuratorska z partnerami zagranicznymi.

6/ Oprowadzania kuratorskie po wystawach organizowanych w MWW.

7/ Prowadzenie projektów w zakresie promocji i popularyzacji sztuki współczesnej.

8/ Współpraca z instytucjami kultury, artystami, partnerami zewnętrznymi (również międzynarodowymi), organizacjami społecznymi i sponsorami.

Wymagania niezbędne:

 • – wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane: historia sztuki, fotografia/grafika komputerowa);
 • – Odpowiedzialność i samodzielność
 • – Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • – Dokładność, terminowość i aktywność w działaniu;
 • – Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • – Dobra orientacja w ruchu wystawienniczym i galeryjnym w Polsce i za granicą.
 • – Doświadczenie kuratorskie.
 • – Doświadczenie w archiwizacji zbiorów sztuki współczesnej.
 • – Biegła obsługa komputera (pakiety Office).
 • – Wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Mile widziane:

 • – doświadczenie w pracy muzealniczej;
 • – znajomość zasad prawa autorskiego, Ustawy o muzeach
 • – znajomość programu MUZA
 • – znajomość programów graficznych Adobe, Gimp itp.;
 • – doświadczenie w prowadzeniu krajowych/międzynarodowych projektów – – wystawienniczych.
 • – doświadczenie w organizacji konferencji, wydarzeń muzealnych lub spotkań popularyzujących sztukę współczesną.

_____

_____

Księgowa/księgowy

Zakres obowiązków

 • księgowanie i dekretowanie dokumentów fiskalnej sprzedaży biletów oraz publikacji, dokumentów zakupu
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
 • wystawianie faktur sprzedaży i dokumentów wewnętrznych
 • przeprowadzanie miesięcznej kontroli kont (analiza rozrachunków z klientami, publiczno-prawnych, kosztowych),
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, stanów magazynowych i kasowych
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń projektów finansowych realizowanych w Muzeum (środki z dotacji MKiDN)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • współudział przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, GUS, deklaracji podatkowych
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, UM, MKiDN) w obszarze zajmowanego stanowiska;
 • Współtworzenie budżetów projektowych muzeum, polegających między innymi na kosztorysowaniu zadań projektowych, koordynacji oraz rozliczaniu ich realizacji zgodnie z budżetem projektowym;
 • Prowadzenie ewidencji księgowej zakupionych dzieł sztuki, archiwaliów, zbiorów bibliotecznych oraz środków trwałych  Muzeum, okresowe uzgadnianie stanów z ewidencją analityczną;
 • Koordynacja rachunkowości zarządczej dla jednostki;
 • Przygotowanie i wysyłka deklaracji JPK VAT7, CIT
 • Przygotowanie sprawozdań budżetowych Rb

Wymagania

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego;
 • Znajomość obsługi programu Comarch ERP Optima
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe ( rachunkowość , finanse)
 • Co najmniej 2-3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości.
 • przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziana praktyka w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Mile widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków ministerialnych i UE;
 • Odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań

__________

Oferujemy:

 • – Stabilne warunki zatrudnienia;
 • – Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • – Pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • – Praca od poniedziałku do piątku 8:00-16:00;
 • – Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych;
 • – Przyjazną atmosferę pracy;
 • – Parking dla pracowników dojeżdżających samochodem lub rowerem.

__________

Wymagane dokumenty:

CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie/kwalifikacje.

Aplikacje należy składać do dnia 31.10.2023 r.

 • osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a)
 • pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl;
 • pocztą na adres: Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 53‐681 Wrocław

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 356 42 55. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami po wstępnej ocenie przesłanych aplikacji.