Szukaj, , BIP,

MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 9-17, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12-20
więcej

Rada Muzeum

CZŁONKOWIE RADY MUZEUM DRUGIEJ KADENCJI 2019—2022
 
— dr JERZY ILKOSZ
Dyrektor Muzeum Architektury
Przewodniczący Rady

— dr BARBARA BANAŚ
Wicedyrektorka Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Wiceprzewodnicząca Rady

— MARK CROSSEY
Lider British Council

— IGNACY CZWARTOS
Malarz, grafik
Współtwórca i prezes zarządu Stowarzyszenia i galerii Otwarta Pracownia w Krakowie

— dr hab. RAFAŁ EYSYMONTT, prof. UWr
Historyk sztuki
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

— DARIA KIEŻUN
Prezeska wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich
Dyrektorka programowa Dolnośląskiego Festiwalu Architektury
Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

— prof. ANNA MARKOWSKA
Historyczka sztuki
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki AICA

— prof. WALDEMAR OKOŃ
Historyk sztuki, poeta
Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

— dr MARIA RUS-BOJAN
Międzynarodowa kuratorka
Przewodnicząca European ArtEast Foundation London
Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki AICA

— ANDRZEJ RUTYNA
Fotograf
Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

— prof. JACEK SZEWCZYK
Wiceprezes Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

— dr MAGDALENA ZIÓŁKOWSKA
Historyczka sztuki
Współautorka i wiceprezeska zarządu Fundacji Andrzeja Wróblewskiego w Warszawie
Kuratorka wystaw i adiunkt w Muzeum Sztuki w Łodzi

BIOGRAMY NAUKOWE CZŁONKÓW RADY
 
 
DOKUMENTY

Protokół z posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław w dniu 9 kwietnia 2019

Protokół z posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław w dniu 2 lipca 2018

Protokół z posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław z dnia 14 listopada 2017 roku

Sprawozdanie Dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław z działalności Muzeum w latach 2011–2016 przedstawione Radzie Muzeum podczas dorocznego posiedzenia Rady w dniu 29 października 2016

Protokół z posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław w dniu 29 października 2016 roku

Komunikat Rady Muzeum Współczesnego Wrocław z dnia 29 października 2016 roku

Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Muzeum Współczesnego Wrocław w dniu 28 kwietnia 2016 roku

Komunikat Rady Muzeum Współczesnego Wrocław z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Protokół z wyjazdowego posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław w dniu 5 września 2015 roku

Protokół z posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław z dnia 10 października 2014 roku
 
 
CZŁONKOWIE RADY MUZEUM PIERWSZEJ KADENCJI 2014—2018