Publikacja towarzyszyła wystawie Beaty Stankiewicz-Szczerbik Superpozycje, 8.02–27.05.2019 (link do informacji o wystawie)

Teksty: Paweł Bąkowski, Katarzyna Kaczorowska, Agata Saraczyńska

Tłumaczenie: Karol Waniek

Projekt graficzny, skład: Grupa Projektor

ISBN: 978-83-63350-40-6
[Muzeum Współczesne Wrocław]

ISBN: 978-83-65892-16-4
[Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu]

Cena: 25 zł

Link do sklepiku i sprzedaży wysyłkowej