This publication accompanies the exhibition Beata Stankiewicz-Szczerbik. Superpositions.

Texts:Paweł Bąkowski, Katarzyna Kaczorowska, Agata Saraczyńska

Translation: Karol Waniek

Layout, DTP: Grupa Projektor

ISBN 978-83-63350-40-6
[Wrocław Contemporary Museum]

ISBN 978-83-65892-16-4
[Culture and Art Centre in Wrocław]

Cost: 25 zł