Publikacja towarzysząca wystawie Czarna wiosna. Wokół wrocławskiej niezależnej sceny muzycznej lat 80.

Redakcja: Piotr Lisowski

Teksty: Piotr Lisowski, Paweł Piotrowicz

Tłumaczenie i korekta angielska: Karol Waniek

Redakcja i korekta polska: Aleksandra Zoń

Projekt graficzny i skład: Grupa Projektor (Joanna Jopkiewicz, Paweł Ł. Borkowski)

Przygotowanie zdjęć do druku: Peter Kreibich

Koordynacja: Bartek Lis

Dokumentacja wystawy: Małgorzata Kujda

ISBN: 978-83-63350-31-4

Cena:40 zł