Publikacja Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Współczesnego i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, została przygotowana wraz z wystawą prezentowaną w Zachęcie od 18 czerwca do 13 września 2015 r.

Zanim scena artystyczna Wrocławia lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych została dobrze udokumentowana i opisana, przeszła już w sferę mitu, który czyni to miasto tak fascynującym i atrakcyjnym dla odwiedzających je gości. Publikacja pragnie zadośćuczynić potrzebie przewodnika po wydarzeniach i miejscach, które ten mit zbudowały – po tym, czego już nie widać, ale jeszcze trwa w pamięci ludzi i miejsc. Opowiada o twórcach różnych dziedzin sztuki w kontekście miasta, które było ramą dla ich działań i przestrzenią wzajemnych inspiracji. W Przewodniku znalazło się wiele niepublikowanych dotychczas zdjęć i materiałów, szczególnie z lat sześćdziesiątych i osiemdziesiątych.
Publikacja i wystawa nie byłyby możliwe bez prowadzonych od ponad trzech lat badań Muzeum Współczesnego Wrocław nad sceną artystyczną Wrocławia.

Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia. Przewodnik, pod red. Doroty Monkiewicz

Autorzy: Olga Tokarczuk, Klaus Bachmann, Małgorzata Dawidek Gryglicka, Michał Duda, Jolanta Gromadzka, Anka Herbut, Agata Jakubowska, Anna Markowska, Anna Mituś, Magda Piekarska, Paweł Piotrowicz, Piotr Stasiowski, Mirosław Ratajczak, Sylwia Serafinowicz, Joanna Stembalska, Łukasz Wojciechowski.

Sponsorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Forum Muzyki, ESK 2016.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacja przygotowana przez Muzeum Współczesne Wrocław we współpracy z Zachętą — Narodową Galerią Sztuki w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Polska wersja językowa – cena: 49 zł

Angielska wersja językowa – cena: 95 zł

Niemiecka wersja językowa – cena: 95 zł