Publikacja towarzyszyła wystawie Gordon Parks: Aparat to moja broń, 2.06–21.08.2017 (link do informacji o wystawie)

Teksty: Agata Ciastoń, Joanna Kinowska

Tłumaczenie i korekta angielska: Klara Kopcińska, Ilona Szwarc, Karol Waniek

Korekta polska: Aleksandra Zoń

Projekt graficzny i skład: Grupa Projektor

Koordynacja: Bartek Lis

ISBN 978-83-63350-30-7

Cena: 15 zł

Link do sklepiku i sprzedaży wysyłkowej