Publikacja towarzyszyła wystawie Ignacy Czwartos. Malarz polski, 22.02–19.05.2019 (link do informacji o wystawie)

Tekst: Andrzej Jarosz

Tłumaczenie: Karol Waniek

Projekt graficzny i skład: Joanna Skrzypiec

ISBN: 978-83-63350-37-6

Egzemplarz bezpłatny

Link do sklepiku i sprzedaży wysyłkowej