Publikacja w języku polskim i angielskim

Wydawca: Muzeum Współczesne Wrocław

21 x 29,6 cm, s. 70, Wrocław 2012

Cena: 30 zł

Link do sklepiku i sprzedaży wysyłkowej