„Jednodniówka MWW, Wrocław 10.5.2013”

pod red. Bartka Lisa

publikacja towarzysząca wystawie „Magazyn LUXUS”

autorzy tekstów: Paweł Jarodzki, Anna Mituś, Piotr Stasiowski

39 cm x 57,5 cm, s. 20, nakład: 2000 szt., Wrocław 2013