„Jednodniówka MWW, Wrocław 27.11.2015”

pod red. Bartka Lisa

publikacja towarzysząca wystawie „jest / nie ma – prace z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”

autorzy tekstów: Michał Grzegorzek, Iwona Kałuża, Przemek Pintal

39 cm x 57,5 cm, s. 8, nakład: 2000 egz., Wrocław 2015