„Jednodniówka MWW, Wrocław 26.7.2013”

pod red. Bartka Lisa

publikacja towarzysząca wystawie „Archiwum Jerzego Ludwińskiego”

autorzy tekstów: Piotr Lisowski, Robert Rumas

39 cm x 57,5 cm, 12 s., nakład: 2000, Wrocław 2013