GLOBALIZACJA I INDYWIDUALNOŚĆ. Katalog do wystawy jubileuszowej z okazji 70 lat Związku Polskich Artystów Fotografików

Wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Współwydawca: Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików

Teksty: Joanna Mielech, Andrzej Rutyna, Andrzej Saj, Adam Sobota

Fotografie: Autorzy

Redakcja: Stanisław Kulawiak, Piotr Nowak, Andrzej Rutyna

Tłumaczenie: Piotr Szufliński

Korekta: Wiesław Przybyła

Projekt: Stanisław Kulawiak

Opracowanie graficzne i skład: Bartłomiej Busz

ISBN 978-83-62290-94-9

Cena: 29 zł