This publication accompanied the exhibiton GLOBALIZATION AND INDIVIDUALITY. 70 years of ZPAF 1947–2017, 17.02–8.05.2017 (more information about the exhibition)

Publisher: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Co-publisher: Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików

Texts: Joanna Mielech, Andrzej Rutyna, Andrzej Saj, Adam Sobota

Photographs: Authors

Editors: Stanisław Kulawiak, Piotr Nowak, Andrzej Rutyna

Translation: Piotr Szufliński

Proofreading: Wiesław Przybyła

Design: Stanisław Kulawiak

Layout and DTP: Bartłomiej Busz

ISBN 978-83-62290-94-9

Price: 29 zł