Publikacja towarzysząca wystawie Kości, chmury, molekuły. Rysunki Jarosława Grulkowskiego.

Projekt: Jarosław Grulkowski

Teksty: dr hab. Michał Haake, dr Andrzej Jarosz, prof. Piotr Kielan

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Okoń, dr Andrzej Kostołowski

Tłumaczenie i korekta angielska: Karol Waniek

Redakcja i korekta polska: Aleksandra Zoń

Projekt graficzny i skład: Jarosław Grulkowski, Grzegorz Laszczyk

ISBN 978-83-63350-32-1 [MWW]
ISBN 978-83-65638-53-3 [ASP]

Cena: 30 zł