Publikacja towarzyszyła wystawie Kości, chmury, molekuły. Rysunki Jarosława Grulkowskiego, 13.10.2017–5.02.2018 (link do informacji o wystawie)

Projekt: Jarosław Grulkowski

Teksty: dr hab. Michał Haake, dr Andrzej Jarosz, prof. Piotr Kielan

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Okoń, dr Andrzej Kostołowski

Tłumaczenie i korekta angielska: Karol Waniek

Redakcja i korekta polska: Aleksandra Zoń

Projekt graficzny i skład: Jarosław Grulkowski, Grzegorz Laszczyk

ISBN: 978-83-63350-32-1
[Muzeum Współczesne Wrocław]

ISBN: 978-83-65638-53-3
[Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu]

Cena: 30 zł

Link do sklepiku i sprzedaży wysyłkowej