This publication accompanies the exhibition Dice, Clouds, Molecules. Drawings by Jarosław Grulkowski.

Design: Jarosław Grulkowski

Texts: dr hab. Michał Haake, dr Andrzej Jarosz, prof. Piotr Kielan

Reviewers: prof. dr hab. Waldemar Okoń, dr Andrzej Kostołowski

Translation and english proofreading: Karol Waniek

Editing and polish proofreading: Aleksandra Zoń

Layout, DTP: Jarosław Grulkowski, Grzegorz Laszczyk

ISBN 978-83-63350-32-1 [MWW]
ISBN 978-83-65638-53-3 [ASP]

Cost: 30 zł