Publikacja towarzyszyła wystawie Krzysztof Meisner. Zasamochodzenie, 4.04–11.05.2014 (https://muzeumwspolczesne.pl/mww/publikacje/krzysztof-meisner-zasamochodzenie/)

Współpraca: Jednostka Architektury – Fundacja pod patronatem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, SARP o/Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

ISBN: 978-83-63350-10-9

Cena: 10 zł

Link do sklepiku i sprzedaży wysyłkowej