This publication accompanied the exhibiton Krzysztof Meisner. Cargestion, 4.04–11.05.2014 (more information about the exhibition)

Cooperation: Jednostka Architektury – Fundacja pod patronatem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, SARP o/Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

ISBN: 978-83-63350-10-9

Price: 10 zł