Publikacja towarzysząca wystawie Miesięcznik „Fotografia” 1953–1974.

Teksty: Agata Ciastoń, Adam Mazur, Adam Sobota

Redakcja i korekta polska: Agata Ciastoń, Aleksandra Zoń

Tłumaczenie i korekta angielska: Karol Waniek

Projekt graficzny i skład: Wojciech Głogowski

ISBN: 978-83-63350-34-5

Cena: 25 zł