Publikacja towarzyszyła wystawie Niemcy nie przyszli, 19.12.2014–23.02.2015 (link do informacji o wystawie)

Autorzy tekstów: Michał Bieniek, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Rewers, Anna Stec, Izolda Topp

Projekt graficzny: Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

Redakcja: Michał Bieniek, Tadeusz Micner

Korekta: Aleksandra Zoń

Tłumaczenie: Karol Waniek

Edycja zdjęć, przygotowanie do druku: Peter Kreibich

Wydawcy katalogu: ART TRANSPARENT Fundacja Sztuki Współczesnej, Biuro Festiwalowe IMPART 2016, MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Format: 20,4 x 25,7 cm, s. 143, Wrocław 2015

Cena: 50 zł