Publikacja towarzysząca wystawie Nowa sztuka dla nowego społeczeństwa.

Redakcja: Jasna Jakšić i Ivana Kancir
 
Teksty: Alberto Biasi, Ida Biard, Ješa Denegri, Herbert W. Franke, Ivan Ladislav Galeta, Jasna Jakšić i Ivana Kancir, Želimir Koščević, Davor Matičević, Matko Meštrović, Tomislav Mikulić, Frieder Nake, Goran Trbuljak, Radoslav Putar, Vjenceslav Richter, Marijan Susovski
 
Tłumaczenie: Janet Valentine Berković, Alina Długosz, Marina Miladinov, Emilio Nuić
 
Redakcja i korekta polska: Aleksandra Zoń, Anna Borowiec
 
Korekta angielska: Janet Valetine Berković, Marina Miladinov
 
Projekt graficzny i skład: Rafaela Dražić
 
Koordynacja: Bartek Lis
 
Wydawca: Muzeum Współczesne Wrocław
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Croatia House i miasta Zagrzeb
 
Format: 18 x 25 cm, 296 s., Wrocław 2015
 
Egzemplarz bezpłatny