Publikacja towarzyszyła wystawie Nowa sztuka dla nowego społeczeństwa 25.09–30.11.2015 (link do informacji o wystawie)

Redakcja: Jasna Jakšić i Ivana Kancir

Teksty: Alberto Biasi, Ida Biard, Ješa Denegri, Herbert W. Franke, Ivan Ladislav Galeta, Jasna Jakšić i Ivana Kancir, Želimir Koščević, Davor Matičević, Matko Meštrović, Tomislav Mikulić, Frieder Nake, Goran Trbuljak, Radoslav Putar, Vjenceslav Richter, Marijan Susovski

Tłumaczenie: Janet Valentine Berković, Alina Długosz, Marina Miladinov, Emilio Nuić

Redakcja i korekta polska: Aleksandra Zoń, Anna Borowiec

Korekta angielska: Janet Valetine Berković, Marina Miladinov

Projekt graficzny i skład: Rafaela Dražić

Koordynacja: Bartek Lis

Wydawca: Muzeum Współczesne Wrocław

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Croatia House i miasta Zagrzeb

Format: 18 x 25 cm, 296 s., Wrocław 2015

Egzemplarz bezpłatny