Publikacja towarzyszyła wystawie Piotr Blajerski. Granice poznania, 13.06–22.09.2014 (link do informacji o wystawie)

Teksty: Krzysztof Chodasewicz, Piotr Blajerski, Jakub Jankowski, Krzysztof Linda, Hanna Schudy, Agnieszka Tiutiunik, Monika Twardak, Marcin Wróbel

Projekt graficzny i skład: Piotr Blajerski, Wasilisa Wziątek

Ilustracje: Piotr Blajerski, Marcin Szewczyk

ISBN: 978-83-63350-12-3

Egzemplarz bezpłatny