Publikacja towarzyszyła wystawie PUNXDEFEKTUOZOZ: Laureana Toledo i Dr Lakra. Work in progress, 9.10–23.11.2015 (link do informacji o wystawie)

Redakcja katalogu: Sylwia Serafinowicz

Tekst: Sylwia Serafinowicz

Wybór ilustracji: Laureana Toledo i Dr Lakra

Tłumaczenie: Sylwia Serafinowicz, Karol Waniek

Tłumaczenie i korekta angielska: Joanna Cheetham, Karol Waniek

Redakcja i korekta polska: Aleksandra Zoń

Projekt graficzny i skład: Grupa Projektor (Joanna Jopkiewicz i Paweł Ł. Borkowski)

Wydawca: Muzeum Współczesne Wrocław

Cena: 20 zł