Publikacja towarzyszyła wystawie Stany skupienia, 15.03–20.05.2019 (link do informacji o wystawie)

Tekst: Małgorzata Miśniakiewicz

Tłumaczenie: Karol Waniek

Projekt graficzny i skład: Grupa Projektor

ISBN: 978-83-63350-38-3

Egzemplarz bezpłatny

Link do publikacji