Publikacja towarzyszyła wystawie Tony Cragg. Rzeźba, 3.02–8.05.2017 (link do informacji o wystawie)

Pod redakcją: Eulalii Domanowskiej

Autorzy: Eulalia Domanowska, Dorota Monkiewicz, Jon Wood

Tłumaczenie: Maria Apanowicz

Projekt graficzny i skład: Paweł Osial

Opracowanie redakcyjne i korekta: Halina Gajewska, Monika Bartoszek

Współpraca: Cora Fassbender

Wydawca: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Współczesne Wrocław

ISBN: 978-83-63350-27-7

Cena: 80 zł