Publikacja towarzysząca wystawie Tony Cragg. Rzeźba.

Pod redakcją: Eulalii Domanowskiej

Autorzy: Eulalia Domanowska, Dorota Monkiewicz, Jon Wood

Tłumaczenie: Maria Apanowicz

Projekt graficzny i skład: Paweł Osial

Opracowanie redakcyjne i korekta: Halina Gajewska, Monika Bartoszek

Współpraca: Cora Fassbender

Wydawca:
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Muzeum Współczesne Wrocław

ISBN: 978-83-63350-27-7

Cena: 80 zł