Publikacja towarzyszyła wystawie Vlado Martek. Granice języka, 25.09–16.11.2015 (link do informacji o wystawie)

Tekst: Anna Borowiec

Tłumaczenie i korekta angielska: Karol Waniek

Redakcja i korekta polska: Aleksandra Zoń

Projekt graficzny i skład: Grupa Projektor (Joanna Jopkiewicz i Paweł Ł. Borkowski)

Wydawca: Muzeum Współczesne Wrocław

Format: 20 x 27 cm, s. 60, Wrocław 2015

Cena: 20 zł