Publikacja towarzysząca wystawie Wrocław konkretny. Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Teksty: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec

Redakcja: Anna Kołodziejczyk

Tłumaczenie: Karol Waniek

Korekta: Aleksandra Zoń

Projekt graficzny: Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

Fotografie: Małgorzata Kujda, © DTZSP

ISBN 978-83-63350-33-8

Egzemplarz bezpłatny