Publikacja towarzyszyła wystawie Wrocław konkretny. Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 27.10.2017–26.03.2018 (link do informacji o wystawie)

Teksty: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec

Redakcja: Anna Kołodziejczyk

Tłumaczenie: Karol Waniek

Korekta: Aleksandra Zoń

Projekt graficzny: Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

Fotografie: Małgorzata Kujda, © DTZSP

ISBN: 978-83-63350-33-8

Egzemplarz bezpłatny