Publikacja towarzyszyła wystawie Zasoby naturalne. Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 2.10–2.11.2020 (link do informacji o wystawie)

Redakcja: Daniela Tagowska, Joanna Kobyłt

Tłumaczenie: Karol Waniek

Projekt graficzny: Wojciech Głogowski

ISBN: 978-83-959158-0-2

Egzemplarz bezpłatny

Link do publikacji