Publikacja towarzysząca wystawie Konstruktywizm to problem, a nie estetyka. Zbigniew Geppert (1934–1982)

Muzeum Współczesne Wrocław ma zaszczyt po raz pierwszy w Polsce przedstawić oryginalną twórczość Zbigniewa Gepperta, twórcy koncepcji Cub’artu, autora projektów graficznych, pisarza i autora komiksów.

Teksty: Ryszard Bojar, Anna Borowiec, Anna Geppert, Olle Granath, Dorota Monkiewicz

Koncepcja i układ katalogu: Dorota Monkiewicz

Tłumaczenie: Anna Geppert (FR), Michał Michalak (FR, s. 48), Karol Waniek (GB)

Korekta i redakcja polska: Aleksandra Zoń

Korekta angielska: Karol Waniek

Projekt graficzny i skład: Grupa Projektor (Joanna Jopkiewicz i Paweł Ł. Borkowski)

Konsultacja i opieka merytoryczna: Anna Geppert

ISBN: 978-83-63350-28-4

Cena: 25 zł