Szukaj, , BIP,

MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 9-17, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12-20
więcej

ORGANIZACJA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
Struktura własnościowa

Muzeum Współczesne Wrocław jest samorządową instytucją kultury miasta Wrocławia.

Organy zarządzające

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Prezydent Wrocławia.

Muzeum zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Funkcję Dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław pełni dr Sylwia Świsłocka-Karwot.

Dyrektor organizuje pracę Muzeum oraz odpowiada za całokształt jego działalności.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 12 powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia, na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

Rada Muzeum działa w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w art.11 ustawy o muzeach.

Sprawozdania merytoryczne
OGŁOSZENIA
Oferty pracy – aktualne
Brak aktualnych ogłoszeń
Oferty pracy – archiwalne
Kierownik Administracyjny
Główna księgowa
Główny inwentaryzator
Kierownik administracyjny
Kierownik administracyjny
Specjalista ds. kancelaryjno-programowych
Opiekun magazynu dzieł sztuki
Kierownik administracyjny
Kierownik administracyjny
Specjalista ds. edukacji i kultury
Asystent Muzealny – Kurator Kolekcji
Opiekun Magazynu Dzieł Sztuki
Edukator Muzealny
Asystentka - Sekretarka
Ochrona osób i mienia w MWW
Asystentka - Sekretarka
Specjalista ds. kultury i edukacji
Asystent muzealny – Kurator kolekcji
Kasjer-sprzedawca
Rzecznik prasowy
Przetargi – aktualne
Brak aktualnych przetargów
Przetargi – archiwalne
ROK 2016

Leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z kontenerem dla Muzeum Współczesnego Wrocław
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedzi na pytania Wykonawców – cz.1
Odpowiedzi na pytania Wykonawców – cz.2
Informacja o unieważnieniu postępowania

ROK 2013

Opracowanie graficzne strony www do prezentacji baz danych
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i bazą danych na stronach internetowych Zamawiającego
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Informacja o wyborze oferty

 

Zakup sprzętu do wyświetlania form ekranowych
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usługi tworzenia baz danych
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie wystawy Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym Wrocław
SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zał. 1 – Wzór umowy
Zał. 2 – Formularz oferty
Zał. 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 5 – Wykaz doświadczenia Wykonawcy
Zał. 6 – Wykaz osób wykonujących przedmiot zamówienia
Zał. 7 – Oświadczenie Wykonawcy o osobach zdolnych do wykonania zamówienia
Zał. 8a – Szczegółowy opis przedmiotu umowy
Zał. 8b – Szczegółowy graficzno-techniczny opis przedmiotu zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i bazą danych na stronach internetowych Zamawiającego
Zapytanie ofertowe
Zmiana treści zapytania
Informacja o wyborze oferty

 

Zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i bazą danych na stronach internetowych Zamawiającego
Zapytanie ofertowe

 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z peryferiami oraz oprogramowaniem-serwery wraz z macierzą dyskową
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z peryferiami i oprogramowaniem-stanowiska komputerowe do ekspozycji wraz z oprogramowaniem systemowym
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze oferty

 

Usługi wdrożeniowe w zakresie sprzętu i systemów komputerowych
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przygotowanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. Informacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROK 2012

Zarządzanie projektem pn. informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Najem i prowadzenie lokalu gastronomicznego
Ogłoszenie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa sprzętu audiowizualego i komputerowego dla Muzeum Współczesnego Wrocław
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROK 2011

Zakup używanego samochodu służbowego
Ogłoszenie

 

Najem i prowadzenie lokalu gastronomicznego
Ogłoszenie

Usunąć
ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY I USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
Regulamin
Ogłoszenia aktualne
ROK 2020

Zakup dzieła sztuki Kijewskiego/Kocura pt. „Święty II”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Święty II

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia archiwalne
ROK 2015

Zakup dzieła sztuki Hanne Darboven
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

ROK 2013

Zakup dzieła sztuki Yinka Shonibare
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Joanna Rajkowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Rineke Dijkstra
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Annette Messager
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Jarosław Modzelewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2012

Zakup dzieła sztuki Valie Export
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Hubert Czerepok
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Allan Sekula
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Włodzimierz Borowski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Ogłoszenia aktualne
Ogłoszenia archiwalne
ROK 2015

Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław w roku 2016
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przeprowadzenie analiz wykonalności dla projektu pn. Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Ogłoszenia aktualne
Brak aktualnych ogłoszeń

Brak aktualnych ogłoszeń

Ogłoszenia archiwalne
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informaca publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Muzeum Współczesnego Wrocław.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 roku).

REDAKCJA

Redaktor Biuletynu:

tel. 71 35 64 250
mww@muzeumwspolczesne.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
tel. 71 356 42 50

 

mww@muzeumwspolczesne.pl

 

NIP 897 177 39 96
REGON 021530233

 

Godziny otwarcia
poniedziałek: 10–18
wtorek: zamknięte
środa–niedziela: 12–20