Szukaj,
,

BIP,
MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 10.00-18.00, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12.00-20.00
więcej
ORGANIZACJA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Status prawny

# Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Współczesne Wrocław (w organizacji)

# Statut Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji)

Struktura własnościowa

Muzeum Współczesne Wrocław jest samorządową instytucją kultury miasta Wrocławia.

Organizacja

Schemat organizacji Muzeum 

OGŁOSZENIA Oferty pracy – aktualne Brak aktualnych ogłoszeń Oferty pracy – archiwalne Kierownik administracyjny

Ogłoszenie

Kierownik administracyjny

Ogłoszenie

Specjalista ds. edukacji i kultury

Ogłoszenie

Asystent Muzealny – Kurator Kolekcji

Ogłoszenie

Opiekun Magazynu Dzieł Sztuki

Ogłoszenie

Edukator Muzealny

Ogłoszenie

Asystentka - Sekretarka

Ogłoszenie

Ochrona osób i mienia w MWW

Ogłoszenie

Asystentka - Sekretarka

Ogłoszenie

Specjalista ds. kultury i edukacji

Ogłoszenie

Asystent muzealny – Kurator kolekcji

Ogłoszenie

Kasjer-sprzedawca

Ogłoszenie

Rzecznik prasowy

Ogłoszenie

Przetargi – aktualne Brak aktualnych ogłoszeń

Brak aktualnych ogłoszeń

Przetargi – archiwalne ROK 2016

Leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z kontenerem dla Muzeum Współczesnego Wrocław
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedzi na pytania Wykonawców – cz.1
Odpowiedzi na pytania Wykonawców – cz.2
Informacja o unieważnieniu postępowania

ROK 2013

Opracowanie graficzne strony www do prezentacji baz danych
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i bazą danych na stronach internetowych Zamawiającego
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Informacja o wyborze oferty

 

Zakup sprzętu do wyświetlania form ekranowych
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usługi tworzenia baz danych
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie wystawy Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym Wrocław
SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zał. 1 – Wzór umowy
Zał. 2 – Formularz oferty
Zał. 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 5 – Wykaz doświadczenia Wykonawcy
Zał. 6 – Wykaz osób wykonujących przedmiot zamówienia
Zał. 7 – Oświadczenie Wykonawcy o osobach zdolnych do wykonania zamówienia
Zał. 8a – Szczegółowy opis przedmiotu umowy
Zał. 8b – Szczegółowy graficzno-techniczny opis przedmiotu zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i bazą danych na stronach internetowych Zamawiającego
Zapytanie ofertowe
Zmiana treści zapytania
Informacja o wyborze oferty

 

Zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i bazą danych na stronach internetowych Zamawiającego
Zapytanie ofertowe

 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z peryferiami oraz oprogramowaniem-serwery wraz z macierzą dyskową
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z peryferiami i oprogramowaniem-stanowiska komputerowe do ekspozycji wraz z oprogramowaniem systemowym
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze oferty

 

Usługi wdrożeniowe w zakresie sprzętu i systemów komputerowych
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przygotowanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. Informacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROK 2012

Zarządzanie projektem pn. informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Najem i prowadzenie lokalu gastronomicznego
Ogłoszenie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa sprzętu audiowizualego i komputerowego dla Muzeum Współczesnego Wrocław
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROK 2011

Zakup używanego samochodu służbowego
Ogłoszenie

 

Najem i prowadzenie lokalu gastronomicznego
Ogłoszenie

ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY I USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ Regulamin

Regulamin

Ogłoszenia aktualne Brak aktualnych ogłoszeń

Brak aktualnych ogłoszeń

Ogłoszenia archiwalne ROK 2018

Zakup Dzieła Sztuki Tony’ego Cragga

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup Dzieła Sztuki Douglasa Gordona

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup Dzieła Sztuki Franciszki Themerson

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup Dzieła Sztuki Artura Żmijewskiego

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ROK 2017

Zakup Dzieła Sztuki Martina Boyce

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup Dzieła Sztuki Richarda Mosse

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup Dzieła Sztuki Romana Ondak

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2016

Zakup dzieła sztuki Klara Liden
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Klara Liden
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Jeremy Deller
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła Sztuki Mika Rottenberg
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Organizacja wystawy Dzikie Pola
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Organizacja wystawy Dzikie Pola
Wykaz obiektów
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2015

Zakup dzieła sztuki Hanne Darboven
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

ROK 2014

Zakup dzieła sztuki Tatiana Trouve
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Paweł Althamer
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2013

Zakup dzieła sztuki Yinka Shonibare
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Joanna Rajkowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Rineke Dijkstra
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Annette Messager
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Jarosław Modzelewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2012

Zakup dzieła sztuki Valie Export
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Hubert Czerepok
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Allan Sekula
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup dzieła sztuki Włodzimierz Borowski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ogłoszenia aktualne Brak aktualnych ogłoszeń

Brak aktualnych ogłoszeń

 

Ogłoszenia archiwalne ROK 2018

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i podstawowego w siedzibie Muzeum Współczesnego Wrocław przy pl. Strzegomskim 2a”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ – Umowa

Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar prac wraz z kosztorysem cenowym

Załącznik nr 8 do SIWZ – Zakres czynności konserwacyjnych

Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

ROK 2016

Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław w roku 2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 – Wykaz usług
Zał. 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 5 – Formularz ofertowy
Zał. 6 – Projekt umowy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Wykonanie przebudowy części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacji Muzeum Współczesnego Wrocław
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer ogłoszenia na UZP
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia
Zał. 1 – Wzór umowy
Zał. 2 – Formularz oferty
Zał. 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zał. 6 – Wykaz robót budowlanych
Zał. 6 – Wykaz robót budowlanych – aktualizacja
Zał. 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Zał. 8 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
Zał. 9 – Dokumentacja projektowa
Zał. 9 – Dokumentacja projektowa – aktualizacja
Zał. 10 – Przedmiar robót
Zał. 11 – Pozwolenie na budowę
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROK 2015

Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław w roku 2016
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przeprowadzenie analiz wykonalności dla projektu pn. Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROK 2014

Świadczenie usług ochrony i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław w roku 2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 – Wykaz wykonanych usług
Zał. 5 – Oświadczenie o spełnianiu wymagań udziału w postępowaniu
Zał. 6 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
Zał. 7 – Oświadczenie w zakresie wymaganych uprawnień
Zał. 8 – Projekt umowy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROK 2012

Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław w latach 2013–2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SIWZ
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenia Wykonawcy
Zał. 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 – Wykaz wykonanych usług
Zał. 5 – Oświadczenie o spełnianiu wymagań udziału w postępowaniu
Zał. 6 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
Zał. 7 – Oświadczenie w zakresie wymaganych uprawnień
Zał. 8 – Projekt umowy
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROK 2011

Świadczenie usług ochrony i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław w roku 2012
SIWZ
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenia Wykonawcy
Zał. 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 – Wykaz wykonanych usług
Zał. 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 6 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
Zał. 7 – Oświadczenie w zakresie wymaganych uprawnień
Zał. 8 – Projekt umowy
Zał. 9 – Dokumentacja techniczna

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informaca publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Muzeum Współczesnego Wrocław.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 roku).

REDAKCJA

Redaktor Biuletynu:

tel. 71 35 64 250
mww@muzeumwspolczesne.pl

Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
tel. 71 356 42 50

 

mww@muzeumwspolczesne.pl

 

NIP 897 177 39 96
REGON 021530233

 

Godziny otwarcia
poniedziałek: 10–18
wtorek: zamknięte
środa–niedziela: 12–20

Sorry, this entry is only available in Polish.

Zamknij
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej Zamknij
Szanowni Państwo, zgodnie z RODO, dbając o Państwa prywatność, prosimy o dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych dostarczonych przez Państwa podczas korzystania z serwisu. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzają się Państwo na poniższe warunki. Mogą Państwo też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres. AKCEPTUJĘ
Zamknij