Szukaj, , BIP,

MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon., Śr.-Pt., Nd. 12-18, So. 12-20, Wt. zamknięte
więcej

NOWE ZALECENIA I INFORMACJE

W związku z trwającą epidemią od 18.05.2020 do odwołania, oprócz dotychczasowego Regulaminu Zwiedzania [link], obowiązują nowe zalecenia dla Zwiedzających [link].

ADRES
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
link do mapy

KASA
telefon: 71 356 42 57
e-mail: kasa@muzeumwspolczesne.pl

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek: 12–18
wtorek: zamknięte
środa–piątek: 12–18
sobota: 12–20
niedziela: 12–18

Kasa kończy pracę 15 minut przed zamknięciem muzeum

MUZEUM JEST ZAMKNIĘTE
1 stycznia (Nowy Rok)
6 stycznia (Trzech Króli)
3 kwietnia (Wielka Sobota)
4 kwietnia (Wielkanoc)
5 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny)
1 maja (Święto Pracy)
3 maja (Święto Konstytucji)
23 maja (Zielone Świątki)
3 czerwca (Boże Ciało)
15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego)
1 listopada (Wszystkich Świętych)
11 listopada (Święto Niepodległości)
24 grudnia (Wigilia)
25–26 grudnia (Boże Narodzenie)
31 grudnia (Sylwester)

CENY BILETÓW
normalny: 16 zł
ulgowy: 8 zł
rodzinny: 20 zł
grupowy (bez przewodnika): 10 zł (min. 15 osób)

roczny bilet imienny, normalny: 100 zł
roczny bilet imienny, ulgowy: 80 zł

bezpłatny: do odbioru w kasie

wstęp bezpłatny:
— w każdy czwartek,
— samoobsługowe muzeum na 2. piętrze,
— w trakcie trwania wernisaży, debat i konferencji oraz na 1/2 godziny przed ich rozpoczęciem.

OPROWADZANIA
oprowadzania osób indywidualnych i grup (uwaga, tymczasowo w związku z trwającą epidemią muzeum może realizować oprowadzania w grupach do 10 osób):
— j. polski: 80 zł / grupa
— j. angielski: 100 zł / grupa
— inny j. obcy: opłata ustalana indywidualnie

Konieczny jest także zakup biletów przez wszystkich uczestników zwiedzania zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Więcej informacji o oprowadzaniach:
link dla grup zorganizowanych
link dla osób indywidualnych
link dla uczniów klas i szkół artystycznych

INFORMACJE PRAKTYCZNE

szatnia
— szatnia i szafki depozytowe są tymczasowo nieczynne.

w muzeum nie wolno
— wnosić i spożywać jedzenia lub picia,
— wprowadzać zwierząt na sale wystawiennicze, z wyjątkiem psów przewodników,
— filmować, fotografować ze statywem oraz z użyciem flesza.

bilety
— zakupiony bilet uprawnia do zwiedzenia wszystkich wystaw prezentowanych w MWW,
— bilety ulgowe oraz bezpłatne przysługują po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki,
— za wszystkie bilety, bez względu na cenę, można płacić kartą płatniczą,
— muzeum nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji biletów (nie dotyczy programów partnerskich MultiBenefit, booking.com).

parkowanie
— muzeum nie ma parkingu dla zwiedzających,
— wyjątek stanowią osoby poruszające się na wózkach (wjazd na parking od ul. Strzegomskiej, dojazd ul. Św. Pawła),
— wolnych miejsc parkingowych można szukać na otaczających MWW ulicach.

dojazd komunikacją publiczną
przystanek pl. Strzegomski Muzeum Współczesne, link do rozkładu jazdy,
przystanek Smolecka, link do rozkładu jazdy.

osoby niepełnosprawne
link do Deklaracji dostępności
link do audiodeskrypcji
link do tłumaczeń w Polskim Języku Migowym
link do oferty edukacji bez barier

ponadto na terenie Muzeum dostępne są
— przewijak dla niemowląt w toalecie na 5. piętrze
— apteczka (w biurze ochrony na parterze)

INFORMACJE O ZNIŻKACH

bilet ulgowy 8 zł przysługuje:
— uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
— osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym oraz osobom niepełnosprawnym z opiekunami (na 1 osobę niepełnosprawną może przypadać tylko 1 opiekun), będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
— nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, uczelni wyższych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
(za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi).

bilet rodzinny 20 zł przysługuje:
— rodzinom składającym się z 1 lub 2 osób dorosłych wraz z maksymalnie 3 dzieci w wieku do 15 roku życia.

bilet grupowy 10 zł przysługuje:
— każdej osobie odwiedzającej muzeum w grupie nie mniejszej niż 15 osób,
— wstęp dla 1 opiekuna grupy jest bezpłatny, każdemu kolejnemu opiekunowi przysługuje bilet ulgowy w cenie 5 zł.

bilet bezpłatny przysługuje:
— dzieciom do lat 6,
— kombatantom, inwalidom wojennym i osobom represjonowanym,
— członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) ,
— członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki,
— pracownikom instytucji kultury, w tym pracownikom muzeów i państwowych galerii sztuki,
— Honorowym Dawcom Krwi ,
— dziennikarzom,
— osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
— posiadaczom Karty Polaka,
— posiadaczom karty Rodzina Plus 2+3 i więcej,
(za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi).

Muzeum uczestniczy w programach partnerskich:
Wrocławska Karta Seniora,
Nasz Wrocław / Urbancard Premium,
— OK Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu,
Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” (Wrocław),
MultiBenefit,
— Booking.com.

REGULAMIN ZWIEDZANIA