Szukaj, , BIP,

MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon., Śr.-Pt., Nd. 12-18, So. 12-20, Wt. zamknięte
więcej

NOWE ZALECENIA I INFORMACJE

W związku z trwającą epidemią od 18.05.2020 do odwołania, oprócz dotychczasowego Regulaminu Zwiedzania [link], obowiązują nowe zalecenia dla Zwiedzających [link].

ADRES
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
mapa >>>

KASA
telefon: 71 356 42 57
e-mail: kasa@muzeumwspolczesne.pl

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek: 12–18
wtorek: zamknięte
środa–piątek: 12–18
sobota: 12–20
niedziela: 12–18

MUZEUM JEST ZAMKNIĘTE
1 stycznia (Nowy Rok)
6 stycznia (Trzech Króli)
3 kwietnia (Wielka Sobota)
4 kwietnia (Wielkanoc)
5 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny)
1 maja (Święto Pracy)
3 maja (Święto Konstytucji)
23 maja (Zielone Świątki)
3 czerwca (Boże Ciało)
15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego)
1 listopada (Wszystkich Świętych)
11 listopada (Święto Niepodległości)
24 grudnia (Wigilia)
25–26 grudnia (Boże Narodzenie)
31 grudnia (Sylwester)

CENY BILETÓW
normalny: 10 zł
ulgowy: 5 zł
wystawy stałe: 2 zł
rodzinny: 15 zł
grupowy (bez przewodnika): 7 zł (min. 15 osób)
bezpłatny: do odbioru w kasie

wstęp bezpłatny:
— w każdy czwartek,
— samoobsługowe muzeum na 2. piętrze,
— wystawa w galerii wokół windy na 1. piętrze,
— w trakcie trwania wernisaży, debat i konferencji oraz na 1/2 godziny przed ich rozpoczęciem.

OPROWADZANIA
oprowadzania osób indywidualnych i grup do 30 osób z przewodnikiem:
— j. polski: 80 zł
— j. angielski: 100 zł

Konieczny jest także zakup biletów przez wszystkich uczestników zwiedzania zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Więcej informacji o oprowadzaniach:
dla grup zorganizowanych >>>
dla uczniów klas i szkół artystycznych >>>

INFORMACJE PRAKTYCZNE

szatnia
— okrycia wierzchnie na czas wizyty można zostawić na wieszakach w kasie. Wieszaki nie są pilnowane i muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na nich rzeczy,
— można też skorzystać z zamykanych szafek depozytowych. Opłata za zagubiony kluczyk wynosi 20 zł. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach,
— duży bagaż można zostawić w kasie.

w muzeum nie wolno
— wnosić i spożywać jedzenia lub picia,
— wprowadzać zwierząt na sale wystawiennicze, z wyjątkiem psów przewodników,
— filmować, fotografować ze statywem oraz z użyciem flesza.

bilety
— zakupiony bilet uprawnia do zwiedzenia wszystkich wystaw prezentowanych w MWW,
— bilety ulgowe oraz bezpłatne przysługują po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki,
— za wszystkie bilety, bez względu na cenę, można płacić kartą płatniczą,
— muzeum nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji biletów (nie dotyczy programów partnerskich MultiBenefit, booking.com).

parkowanie
— muzeum nie ma parkingu dla zwiedzających,
— wyjątek stanowią osoby poruszające się na wózkach (wjazd na parking od ul. Strzegomskiej, dojazd ul. Św. Pawła),
— wolnych miejsc parkingowych można szukać na otaczających MWW ulicach.

dojazd komunikacją publiczną
przystanek pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) >>>,
przystanek Śrubowa >>>.

osoby niepełnosprawne
oświadczenie o dostępności >>>
audiodeskrypcja >>>
Polski Język Migowy>>>
edukacja bez barier >>>

ponadto na terenie Muzeum dostępne są
— przewijak dla niemowląt w toalecie na 5. piętrze
— apteczka (w biurze ochrony na parterze)

INFORMACJE O ZNIŻKACH

bilet ulgowy 5 zł przysługuje:
— uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
— osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym oraz osobom niepełnosprawnym z opiekunami (na 1 osobę niepełnosprawną może przypadać tylko 1 opiekun), będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
— nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, uczelni wyższych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
(za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi).

bilet rodzinny 15 zł przysługuje:
— rodzinom składającym się z 1 lub 2 osób dorosłych wraz z maksymalnie 3 dzieci w wieku do 15 roku życia.

bilet grupowy 7 zł przysługuje:
— każdej osobie odwiedzającej muzeum w grupie nie mniejszej niż 15 osób,
— wstęp dla 1 opiekuna grupy jest bezpłatny, każdemu kolejnemu opiekunowi przysługuje bilet ulgowy w cenie 5 zł.

bilet bezpłatny przysługuje:
— dzieciom do lat 6,
— kombatantom, inwalidom wojennym i osobom represjonowanym,
— członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) ,
— członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki,
— pracownikom instytucji kultury, w tym pracownikom muzeów i państwowych galerii sztuki,
— Honorowym Dawcom Krwi ,
— dziennikarzom,
— osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
— posiadaczom Karty Polaka,
— posiadaczom karty Rodzina Plus 2+3 i więcej,
(za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi).

Muzeum uczestniczy w programach partnerskich:
Wrocławska Karta Seniora,
Wrocławska Karta Turystyczna,
Nasz Wrocław / Urbancard Premium,
OK Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,
Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” (Wrocław),
MultiBenefit,
— Booking.com.

REGULAMIN ZWIEDZANIA