Szukaj, , BIP,

MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 9-17, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12-20
więcej

ADRES
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
link do mapy

KASA
telefon: 71 356 42 57
e-mail: kasa@muzeumwspolczesne.pl

 

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek: 9–17
wtorek: zamknięte
środa–niedziela: 12–20

Kasa kończy pracę 15 minut przed zamknięciem muzeum

CENY BILETÓW
normalny: 20 zł
ulgowy: 10 zł
rodzinny: 25 zł
grupowy (bez edukatora): 12 zł (min. 15 osób)
specjalny: 3 zł

roczny bilet imienny, normalny: 100 zł
roczny bilet imienny, ulgowy: 80 zł

bezpłatny: do odbioru w kasie

wstęp bezpłatny:
— w każdy czwartek,
— samoobsługowe muzeum na 2. piętrze,
— w trakcie trwania wernisaży, debat i konferencji oraz na 1/2 godziny przed ich rozpoczęciem.

OPROWADZANIA
oprowadzania osób indywidualnych i grup (uwaga, tymczasowo w związku z trwającą epidemią muzeum może realizować oprowadzania w grupach do 10 osób):
— j. polski: 80 zł / grupa
— j. angielski: 80 zł / grupa
— inny j. obcy: opłata ustalana indywidualnie

Konieczny jest także zakup biletów przez wszystkich uczestników zwiedzania zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Więcej informacji o oprowadzaniach:
link dla grup zorganizowanych
link dla osób indywidualnych

INFORMACJE O ZNIŻKACH

bilety
— zakupiony bilet uprawnia do zwiedzenia wszystkich wystaw prezentowanych w MWW,
— bilety ulgowe, bezpłatne i specjalne przysługują po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki,
— za wszystkie bilety, bez względu na cenę, można płacić kartą płatniczą,
— muzeum nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji biletów (nie dotyczy programów partnerskich MultiBenefit, booking.com).

bilet ulgowy 10 zł przysługuje:
— uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
— osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym oraz osobom niepełnosprawnym z opiekunami (na 1 osobę niepełnosprawną może przypadać tylko 1 opiekun), będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
— nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, uczelni wyższych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
(za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi).

bilet rodzinny 25 zł przysługuje:
— rodzinom składającym się z 1 lub 2 osób dorosłych wraz z maksymalnie 3 dzieci w wieku do 15 roku życia.

bilet grupowy 12 zł przysługuje:
— każdej osobie odwiedzającej muzeum w grupie nie mniejszej niż 10 osób,
— wstęp dla 1 opiekuna grupy jest bezpłatny, każdemu kolejnemu opiekunowi przysługuje bilet ulgowy w cenie 10 zł.

bilet specjalny 3 zł przysługuje:
— każdemu studentowi w grupie liczącej co najmniej 5 osób (opiekun grupy – bilet bezpłatny) z następujących uczelni wrocławskich: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Politechnika Wrocławska – Wydział Architektury.

bilet bezpłatny przysługuje:
— dzieciom do lat 6,
— kombatantom, inwalidom wojennym i osobom represjonowanym,
— członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) ,
— członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki,
— pracownikom instytucji kultury, w tym pracownikom muzeów i państwowych galerii sztuki,
— Honorowym Dawcom Krwi ,
— dziennikarzom,
— osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
— posiadaczom Karty Polaka,
— posiadaczom karty Rodzina Plus 2+3 i więcej,
(za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi).

Muzeum uczestniczy w programach partnerskich:
Wrocławska Karta Seniora,
Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX,
Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” (Wrocław),
MultiBenefit,
— Booking.com.

REGULAMIN ZWIEDZANIA

INFORMACJE PRAKTYCZNE

muzeum jest zamknięte:

1 stycznia (Nowy Rok)
6 stycznia (Trzech Króli)
8 kwietnia (Wielka Sobota)
9 kwietnia (Wielkanoc)
10 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny)
1 maja (Święto Pracy)
3 maja (Święto Konstytucji)
28 maja (Zielone Świątki)
8 czerwca (Boże Ciało)
15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego)
1 listopada (Wszystkich Świętych)
11 listopada (Święto Niepodległości)
24 grudnia (Wigilia)
25–26 grudnia (Boże Narodzenie)
31 grudnia (Sylwester)

szatnia
— okrycia wierzchnie na czas wizyty można zostawić na wieszakach przy kasie. Wieszaki nie są pilnowane i muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na nich rzeczy,
— można też skorzystać z zamykanych szafek depozytowych. Klucze do szafek wydaje kasjer. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach,
— duży bagaż można zostawić w kasie.

w muzeum nie wolno
— wnosić i spożywać jedzenia lub picia,
— palić papierosów i e-papierosów,
— wprowadzać zwierząt na sale wystawiennicze, z wyjątkiem psów przewodników,
— filmować, fotografować ze statywem oraz z użyciem flesza.

parkowanie
— muzeum nie ma parkingu dla zwiedzających,
— wyjątek stanowią osoby poruszające się na wózkach (wjazd na parking od ul. Strzegomskiej, dojazd ul. Św. Pawła),
— wolnych miejsc parkingowych można szukać na otaczających MWW ulicach.

dojazd komunikacją publiczną
przystanek pl. Strzegomski Muzeum Współczesne, link do rozkładu jazdy,
przystanek Smolecka, link do rozkładu jazdy.

osoby niepełnosprawne
link do Deklaracji dostępności
link do audiodeskrypcji
link do tłumaczeń w Polskim Języku Migowym
link do oferty edukacji bez barier

ponadto na terenie Muzeum dostępne są
— przewijak dla niemowląt w toalecie na 5. piętrze
— apteczka (w biurze ochrony na parterze)