Liczba miejsc ograniczona. Zapisy (przyjmowane do 16.09) przez formularz zgłoszeniowy >>>

W czasie oprowadzania obowiązują zasady wynikające z panującej pandemii >>>
 
 
Katalog poświęcony Barbarze Kozłowskiej, wydany przez warszawską Fundację Arton i Muzeum Współczesne Wrocław, jest pierwszą publikacją podsumowującą całokształt twórczości artystki. Książka zawiera szczegółowe, ilustrowane kalendarium działalności Kozłowskiej, problemowe eseje przygotowane przez Marikę Kuźmicz, Karolinę Majewską, Piotra Lisowskiego i Wiktorię Szczupacką, jak również teksty źródłowe autorstwa Kozłowskiej oraz jej poświęcone.

Karolina Majewska, analizując twórczość Barbary Kozłowskiej, sytuuje ją w kontekście globalnego konceptualizmu, Wiktoria Szczupacka skoncentrowała się na wątku nawiązywania przez artystkę współpracy z innymi twórcami podczas realizowania swoich prac. Piotr Lisowski omawia wątek ekologiczny w jej sztuce, a Marika Kuźmicz szczególną strategię performatywną Kozłowskiej, opartej na eksplorowaniu własnej podmiotowości w relacji z czasem i przestrzenią.

Na spotkaniu oprócz wszystkich autorek obecny będzie również prof. Zbigniew Makarewicz, wieloletni partner życiowy i artystyczny oraz opiekun spuścizny Barbary Kozłowskiej.
 
 
Uczestniczki i uczestnicy:

Dr Marika Kuźmicz – historyczka sztuki i założycielka Fundacji Arton, organizacji non-profit zajmującej się badaniem sztuki polskiej lat 70. Autorka i redaktorka publikacji o sztuce tego okresu (m.in. monografii Warsztat Formy Filmowej, 2017, wspólnie z Ł. Rondudą). Kuratorka wystaw oraz pokazów filmowych poświęconych polskiej awangardzie m.in. Arton Review (2017, Whitechapel Gallery, Londyn). Koordynatorka i pomysłodawczyni międzynarodowego projektu Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art Online. Kuratorka wystawy Barbary Kozłowskiej Wszystko to możesz zobaczyć gdziekolwiek w Muzeum Współczesnym Wrocław.

Prof. Zbigniew Makarewicz – rzeźbiarz, twórca instalacji i happeningów, krytyk sztuki i animator ruchu artystycznego. Przez wiele lat związany z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych jako profesor i wykładowca. Pracuje w kilku dziedzinach: artystycznej, naukowej, krytyki artystycznej, dydaktyki, popularyzacji sztuk plastycznych. Uczestnik i organizator Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.

Karolina Majewska-Güde – historyczka sztuki (UAM, Poznań) i historii wizualnych (Goldsmiths, University of London). Obroniła doktorat w 2019 (HU, Berlin). Jej zainteresowania badawcze obejmują wschodnioeuropejską neoawangardę, sztukę performatywną, współczesne problemy obiegu, przekładu i wytwarzania wiedzy poprzez badania oparte na sztuce, które mieszczą się w metodologii transnarodowej i feministycznej historii sztuki. Jest członkinią kolektywu kuratorskiego pisze / mówi / robi (m.in. z Antje Majewskim, Olgą Lewicką, Tiong Ang, Dorotą Nieznalską, Krzysztofem Topolskim i Amirali Ghasemi).

Wiktoria Szczupacka – historyczka sztuki, doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się neoawangardą lat siedemdziesiątych z perspektywy feministycznej. Redaktorka katalogu Jak się staje kim się jest (2013) i współredaktorka (z Agnieszką Pinderą i Anną Ptak) książki Inicjatywy i galerie artystów (2014). Opublikowała artykuły m.in. w „Magazynie Sztuki”, „Obiegu”, „Szumie”. Członkini AICA. Od 2016 roku dyrektorka Fundacji Kulik-KwieKulik.

Prowadzenie: Piotr Lisowski – historyk sztuki, autor tekstów, kurator wystaw (w tym aktualnie prezentowanych w MWW – Prywatne mitologie. Urodziny Marty oraz Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70). Aktualnie pełni obowiązki dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław.

Barbara Kozłowska (1940–2008) była od początku lat 60. aktywną współtwórczynią wrocławskiej sceny neoawangardowej. Jej multimedialna twórczość, przede wszystkim prekursorskie performance’y, eventy, jak je czasem opisywała, to niezwykle oryginalna propozycja na mapie polskiej sztuki, nie tylko w latach 60. I 70. Pomimo tego Kozłowska pozostawała długo artystką „nieznaną”. Wystawa Wszystko to możesz zobaczyć gdziekolwiek, przygotowana wspólnie przez MWW i Fundację Arton stanowi próbę stworzenia monografii opartej na prywatnym archiwum artystki.
 
 

 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg