Książka „Bunt miast” Davida Harveya, której polski przekład ukazuje się nakładem Fundacji Bęc Zmiana, przedstawia miasto jako leżące w centrum zainteresowania kapitału, jak i ośrodek walki klasowej. Przygląda się rozmaitym miejscom na świecie, od Johannesburga po Bombaj i od Nowego Jorku po Sao Paulo. Nawiązując do Komuny Paryskiej, ruchu Occupy Wall Street czy londyńskich zamieszek, Harvey stawia pytanie o to, jak można przekształcać miasta w sposób bardziej sprawiedliwy społecznie.

David Harvey (ur. 1935) – profesor antropologii w City University of New York (CUNY), teoretyk społeczny oraz jeden z najwybitniejszych współczesnych geografów. W języku polskim wydana została dotychczas tylko jedna jego książka: Neoliberalizm. Historia katastrofy (2008, Książka i Prasa). Jego najnowsza publikacja Rebel Cities (Bunt miast) miała swoją premierę w kwietniu tego roku.

Organizatorzy:
Muzeum Współczesne Wrocław / www.muzeumwspolczesne.pl
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana /
www.funbec.eu