Choć współczesne akademie sztuki odeszły już od kształcenia w oparciu o relację mistrz-uczeń, to jednak rola prowadzących pracownie wydaje się być nadal bardzo silna, a młodzi adepci i adeptki sztuki w dalszym ciągu bardzo często dostają pytanie o to, „u kogo” realizują bądź realizowali swoje dyplomy. Całe pokolenie wrocławskich neoawangardystów wskazuje zgodnie na pracownię Alfonsa Mazurkiewicza jako na najważniejsze miejsce dziania się ich faktycznego rozwoju artystycznego. Co szkolnictwo artystyczne oferuje w czasach po kryzysie autorytetów?

Dzisiejszy system ocen oraz efekty kształcenia mogą wydawać się nieprzystające do tego, jakie wyzwania przed artystkami i artystami młodego pokolenia stawiają współczesne obiegi i rynki sztuki. Wysokie noty i uznanie profesorów nie muszą być przekładalne na dalsze powodzenie i artystyczny sukces, a często dzieje się wręcz przeciwnie – szkolne powodzenie może wypływać wręcz hamująco na indywidualny rozwój. W co celują obecni studenci i studentki sztuki, jakie są ich oczekiwania wobec procesu kształcenia?

Podczas spotkania z prof. dr. hab. Markiem Wasilewskim (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dr hab. Agatą Zbylut (Akademia Sztuki w Szczecinie) oraz mgr Kingą Bartniak (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) przyjrzymy się doświadczeniom bycia w polskich uczelniach artystycznych na różnych szczeblach i wspólnie zastanowimy się nad oferowanymi przez te struktury możliwościami i wpisanymi weń ograniczeniami.

Spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jakie perspektywy i wyzwania czekają rodzime uczelnie w związku z reformą system kształcenia wyższego – tzw. Konstytucją dla Nauki. Czy jest ona szansą na rozwój czy też stwarza zagrożenie dla wolności artystycznej? Jeśli kreatywność jest kluczowym zasobem XXI wieku, to dlaczego absolwentkom i absolwentom uczelni artystycznych tak trudno jest odnaleźć się na rynku pracy? Podczas spotkania przyjrzymy się rozmaitym nabywanym współcześnie w akademiach sztuki kompetencjom, hierarchiom, anarchiom i patologiom, procesowi unaukowiania sztuki i urynkowienia szkolnictwa, historycznym podziałom na dyscypliny oraz meandrom kariery i obecności kobiet w kadrach akademickich.

Prowadzenie: Zofia Reznik.

Podczas spotkania w sprzedaży będzie dostępna publikacja Odszkolnić Akademię (red. Marek Wasilewski) w promocyjnej cenie.
 
 
—————————
 
 
Wybrane wydarzenia w styczniu dedykujemy pamięci Andrzeja Jarosza – dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław, historyka, krytyka i teoretyka sztuki. Andrzej Jarosz zmarł nagle 10 grudnia 2019 roku w wieku 47 lat. Alfons Mazurkiewicz był jego ulubionym twórcą, a wystawa Ja i moja sztuka to sztuka – jego ostatnim projektem kuratorskim.