W sprawach dotyczących społeczności Romów rumuńskich z Wrocławia nie prowadzi się dialogu
z samą społecznością, a decyzje i opinie bezpośrednio ich dotyczące podejmowane są bez zasięgnięcia opinii ekspertów lub konsultacji społecznych i rozmów. Wspólnie zastanowimy się dlaczego dialog taki nie został rozpoczęty i co musi się wydarzyć aby było to możliwe.

Poruszymy między innymi następujące zagadnienia:

– Czym jest dialog i jaka jest wartość skutecznie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Dlaczego ważne jest prowadzenie rozmów
z zainteresowaną społecznością?

– Temat faktycznej wielokulturowości Wrocławia, naszego europocentryzmu i wartości prezentowanych w dominującym dyskursie jako lepsze, właściwe, jedyne. Czy jako społeczność jesteśmy gotowi zaakceptować niedostosowanie się Innych do naszych norm i zasad społecznych oraz uznać prawo do realizowania innego sposobu życia?

– Podyskutujemy także o specyfice kultury
i tożsamości społeczności Romów rumuńskich we Wrocławiu. Czy nasze działania interwencyjne, często podejmowane w dobrej wierze, mogą stanowić zagrożenie dla romskiej tożsamości, spójności grupy i jej degradacji?

– Jak bardzo jesteśmy otwarci na dialog z osobami wykluczonymi? Czemu obawiamy się nawiązywać kontakt z tą społecznością, zmierzyć się z ich rzeczywistością, wziąć za to odpowiedzialność?

– Czy jesteśmy gotowi na dialog ze społecznością Romów rumuńskich? Dlaczego ten dialog się jeszcze nie rozpoczął? Jak powinien/ jak mógłby wyglądać?

Uczestnicy dyskusji:

Maria Łój, pedagożka, od lat pracuje z wrocławską społecznością Romów. Nauczycielka wspomagająca edukacje dzieci, koordynuje prace asystentów romskich.

dr Joanna Talewicz- Kwiatkowska, antropolożka, Uniwersytet Jagielloński, redaktor naczelna kwartalnika Dialog-Pheniben

Agata Ferenc ze Stowarzyszenia Nomada

Dariusz Tokarz, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych
i etnicznych

Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Prowadzenie: Jacek Żakowski