We wrześniu 2013 roku Agnieszka Rayzacher kuratorowała w warszawskiej galerii lokal_30 wystawę zatytułowaną „Doing Gender”. Równolegle zrodził się pomysł na książkę, do której współtworzenia Rayzacher zaprosiła Dorotę Jarecką, a wśród autorów i autorek zamieszczonych w niej tekstów znaleźli się Kazimiera Szczuka, Marika Kuźmicz oraz Krzysztof Pijarski.
  
Publikacja jest zbiorem interpretacji twórczości Natalii LL w świetle jej dorobku z lat 60-tych. Jak pisze we wstępie Agnieszka Rayzacher: „Artystka wywarła istotny wpływ na dokonującą się wówczas zmianę języka sztuki. Posługując się fotografią jako medium obiektywnego zapisu rzeczywistości, rejestrowała najbardziej osobiste doświadczenia, jakim jest zbliżenie dwojga partnerów”.
  
Problematyce wybranych prac z twórczości Natalii LL oraz ich kulturowym i społecznym komentarzom, także w kontekście toczącej się w Polsce dyskusji (?) o gender i seksualności poświęcona będzie rozmowa z redaktorkami książki „Natalia LL. Doing Gener” – Agnieszką Rayzacher i Dorotą Jarecką – oraz autorkami esejów – Kazimierą Szczuką i Mariką Kuźmicz.