W piątek 24 czerwca o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie z artystą Jerzym Olkiem, autorem wystawy 1 + 0 = 10. (de) KONSTRUKCJA (non) SENSU, które poprowadzi dyrektor MWW dr Sylwia Świsłocka-Karwot.

Jerzy Olek (ur. 1943) jest artystą i teoretykiem sztuki, porusza się głównie w obszarze fotografii i sztuki multimedialnej, specjalizuje się w psychofizjologii widzenia oraz nowych mediach. Animator ruchu fotografii ekspansywnej i medialnej (lata 70.) oraz fotografii elementarnej (lata 80.). Pomysłodawca i kurator wystaw w Polsce i za granicą, założyciel słynnej galerii Foto-Medium-Art, skoncentrowanej wokół sztuki intermedialnej. Jest autorem licznych publikacji w periodykach polskich i obcych. W swoich dziełach artystycznych zajmuje się przestrzenią, której subiektywne wyobrażenia przedstawia rysunkiem, fotografią, lustrzanym odbiciem, grafiką lub komputerowym drukiem, tworząc rozbudowane struktury wizualne i instalacje.

W trakcie spotkania artysta opowie o galerii Foto-Medium-Art – kultowym miejscu na kulturalnej mapie Polski, które od samego początku wykraczało poza tradycyjne rozumienie galerii, szukając związków z filmem, wideo, nowymi technologiami, architekturą, muzyką oraz aktualnymi teoriami kultury.

Więcej informacji o wystawie, link.