W imieniu AVANT ART FESTIVAL oraz kuratorów projektu – Katyi Shadkovskiej i Stacha Szabłowskiego serdecznie zapraszamy do Muzeum Współczesnego Wrocław na cykl niezwykłych spotkań z wybitnymi przedstawicielami rosyjskiego undergroundu artystycznego.
  
Poniedziałek 7.10.13 o godzinie 20.00
Awdiej Ter-Oganian – wykład performatywny
(z tłumaczem) – Beautiful Tube
  
Środa 9.10.13 o godzinie 18.00
Techno-poezja (Roman Osminkin i Anton Komandirov) – koncert
  
Czwartek 10.11.13 o godzinie 18.00
Ilya Falkovskiy / grupa PG – spotkanie
z publicznością, prezentacja dokumentacji
(z tłumaczem)
  
Piątek 11.10.13 o godzinie 18.00
Pavel Mikitenko – oprowadzenia po instalacji
w MWW, rozmowa z publicznością
Dawid Ter-Oganian – prezentacja prac, rozmowa
z publiczną
  
Sobota 12.11.13 o godzinie 17.00
Finisaż / Wernisaż – Koniec cyklu spotkań i moment, w którym kończy się zarazem proces tworzenia wystawy
  
Spotkania poprzedzone zostaną krótkimi wprowadzeniami Katyi Shadkovskiej i Stacha Szabłowskiego.
  
Wszyscy twórcy biorący udział w projekcie: David Ter-Oganyan (Rostów nad Donem, Moskwa, Berlin), Pavel Mikitenko (Moskwa), Roman Osminkin i Anton Komandirov (Sankt Petersburg), Ilya Falkovskiy,
grupa PG (Moskwa), Avdey Ter-Oganyan
(Rostów nad Donem, Moskwa, Praga), Gaba Kowalska /aka Gabukow/ (Wrocław), Sławek ZBK Czajkowski (Wrocław), Karolina Zajączkowska (Wrocław).
  
„Gestykulacja” to projekt performatywnej szkoły języka, którym posługuje się dziś w Rosji sztuka krytycznie zaangażowana w rzeczywistość.
  
W roli lektorów wystąpią artyści reprezentujący rosyjską kulturę niezależną. Niektórzy z nich są poetami, inni artystami wizualnymi, jeszcze inni działają na pograniczu muzyki, performance’u
i politycznego aktywizmu.
  
Wszyscy będą starali przebić się ze swoimi ideami przez barierę językową dzielącą polski od rosyjskiego. Narzędziem do kruszenia owej bariery stanie
się sztuka.
  
Celem „Gestykulacji” jest przybliżenie polskiej publiczności artystyczno-politycznej sytuacji sztuki niezależnej w dzisiejszej Rosji.
  
Pragniemy nauczyć się języka rosyjskiego, którym przemawiają i myślą artyści prowadzący krytyczną polemikę z rzeczywistością. Sam język zaś jest nie tylko środkiem komunikacji, lecz wywrotowym narzędziem dokonywania społecznej zmiany.
  
Wstęp na spotkania jest bezpłatny.