Habeas Lounge to projekt amerykańskiej artystki Lindy Pollack, którego premiera miała miejsce w Kalifornii w 2007 roku. Habeas Lounge to rodzaj dizajnerskiego mebla (7 x 3 metry) zaprojektowanego w taki sposób, aby umożliwić równorzędne usytuowanie uczestników dyskusji i ułatwić niehierarchiczną komunikację miedzy nimi.  W Stanach Zjednoczonych projekt ten w swoich licznych odsłonach (Nowy Jork, New Jersey, Los Angeles, Santa Monica) służył debacie na temat amerykańskiej konstytucji (stąd jego nazwa). We Wrocławiu został zrealizowany w 2009 roku na wystawie „Na Okrągło” w dwudziestą rocznicę pierwszych wolnych wyborów do polskiego Sejmu, w wyniku których władzę utraciła partia komunistyczna. Po wystawie praca Lindy Pollack za zgodą artystki została we Wrocławiu i stała się inspiracją do zorganizowania stałego miejsca społecznych debat. Program debat skupiony jest na lokalnych zagadnieniach miasta, dotyczących miejskiej polityki urbanistycznej, inwestycyjnej, komunikacyjnej, kulturalnej, społecznej.

MANIFEST HABEAS LOUNGE