HUG to wielowymiarowy projekt, którego tematem jest problem wykluczenia. Działania z nim związane odbywały się we Wrocławiu od kwietnia do czerwca 2015 roku. Przyczynkiem do rozmów z napotkanymi przypadkowo osobami było otwarte pytanie: „w jaki sposób dotyka Cię problem wykluczenia społecznego?”. W trakcie udzielania odpowiedzi każdy z pytanych miał możliwość odciśnięcia swojej dłoni w plastycznej porcelanie, która później została wypalona w piecu. Tak powstałe odciski nabrały trwałości i stały się poręczami na jednym z wrocławskich mostów. Przeprawa, z racji wąskiej konstrukcji, zmuszała przechodniów do chwycenia za barierkę – dokonania symbolicznego aktu uścisku i pojednania z wykluczonymi, których nagrane i odtwarzane wypowiedzi można było usłyszeć.

www.hugmosty.pl

Zrealizowaliśmy główną ideę projektu. Zdemontowaliśmy barierkę. Zdokumentowaliśmy proces i zarchiwizowaliśmy materiały ze spotkań. Posłużyły one (i służą nadal) jako materiał badawczy dla antropologów i socjologów. Rozeszliśmy się do swoich domów. I co dalej? Pragniemy spotkać się z Wami, aby wspólnie zastanowić się nad dalszymi losami 250 porcelanowych elementów. Mając świadomość, że nie są one naszą własnością chcemy, aby powróciły do przestrzeni publicznej.
Karina Marusińska