KINDERTURNEN to seria kolaży autorstwa Patrycji Orzechowskiej, bazujących na materiałach zaczerpniętych z wydanego w 1955 roku we wschodnich Niemczech podręcznika Gimnastyka dziecięca. Zbiór ćwiczeń w fotografiach, ilustrującego zastosowanie przyrządów gimnastycznych w przedszkolu. W oryginale książka Margot i Urszuli Kriesel nosi tytuł KINDERTURNEN i jest bogato ilustrowana fotografiami ćwiczeń dla przedszkolaków. Na zdjęciach widzimy zwinne dziecięce ciała wykonujące ćwiczenia na wzmacnianie stopy, tułowia, na zwinność, zręczność, odwagę i równowagę; ćwiczenia mające na celu wychowanie dzieci na wszechstronnie rozwiniętych, zdrowych, odważnych i odpowiedzialnych dorosłych. Instrukcje ćwiczeń oraz zabawy ruchowe zostały zestawione na sąsiadujących ze sobą ilustracjach, przedstawiających prawidłowe i wadliwe wykonanie zadania. Te właśnie zadania z błędem zainspirowały artystkę do stworzenia autorskiej choreografii dziecięcych figur, gdzie układy ciał tworzą niepokojące konstrukcje fizyczne i myślowe. Ta łagodna ‚tresura’, z jednej strony służy szukaniu porządku i harmonii, z drugiej zaś stawia pytanie o niewinność dziecięcych zabaw.

KINDERTURNEN Patrycji Orzechowskiej to art book, będący alternatywnym podręcznikiem z ćwiczeniami dla dzieci oraz autorska wypowiedź wchodząca w dialog z metodami nowoczesnego wychowania. Podejmuje szereg tematów odnoszących się do trenowania ciała i objęcia władzy nad nim po stosowanie przymusu i porządku jako przemocy symbolicznej.

Poszczególne ćwiczenia zostały zamknięte w 19 rozdziałach książki, które kryją się pod nazwami: Litery, Szkielety, Czarne dziury, Monstrancje, Ornamenty, Ćwiczenia oddechowe, Podziemne, Resztki… Warstwie ilustracyjnej towarzyszą teksty autorstwa Małgorzaty Cackowskiej, Anki Herbut, Kamili Wielebskiej i Bartka Zdunka. Wydawnictwo jest trójjęzyczne (polsko-angielsko-niemieckie) i zostało zrealizowane w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydawcami książki są JAMI Issue i Gdańska Galeria Miejska.

Patrycja Orzechowska – artystka wizualna, autorka książek artystycznych; zajmuje się fotografią, kolażem, instalacją, grafiką użytkową i filmem; absolwentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; aktualnie doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje prace prezentowała m.in. w: Gdańskiej Galerii Fotografii, Gdańskiej Galerii Miejskiej, BWA Wrocław, CSW Łaźnia, CSW Wilno, CSW Znaki Czasu w Toruniu, Galerii Platan w Budapeszcie, HISK w Gandawie, Muzeum Śląskim, CSW Kronika a także na festiwalach: Transphotographiques w Lille, Miesiącu Fotografii w Krakowie, Supermarkecie Sztuki w Warszawie i Survivalu we Wrocławiu. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Swoją pracę traktuje jako pole eksperymentu i doświadczania, dlatego też oprócz czerpania z nauk psychologii czy socjologii chętnie sięga po ryzykowne praktyki i metody takie jak ustawienia hellingerowskie czy astrologię po to aby za ich pomocą stworzyć alternatywny teatralny lub domniemany obraz rzeczywistości postrzeganej z nowego punktu widzenia. www.patrycjaorzechowska.com

Anka Herbut – dramaturżka i krytyczka sztuki, kuratorka, recenzentka teatralna i filmowa, działająca na pograniczu praktyki artystycznej i refleksji teoretycznej. Należy do wrocławskiej formacji artystycznej IP Group. Zajmuje się nowymi mediami, performatywnością ciała oraz dramaturgią ruchu. Publikuje na łamach „Dwutygodnika”, „Didaskaliów”, „Notatnika teatralnego”, „Monogramu” i „BIURA”. Tegoroczna laureatka Grand Prix w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych. www.identityproblemgroup.com