Obwołanie Wrocławia Europejską Stolicą Kultury spowodowało zwrot w stronę kultury jako dziedziny rozwoju społecznego. Kultura zaczęła się liczyć jako sfera nie tylko wytwarzania znaczeń, ale i kapitałów, w tym ekonomicznego. Jak wiadomo koncepcja deep culture, która przyszła do Wrocławia wraz z Krzysztofem Czyżewskim, przez chwilę niosła nadzieję na sukces oddolnych działań twórczych. Dzisiaj dziewięcioro koordynatorów sprawuje pieczę nad projektami kulturalnymi w mieście.
 
Powstaje pytanie na ile są to działania angażujące oddolne inicjatywy a na ile kwestie związane z organizacją eventów, wystaw Marylin Monroe, prac Salvadora Dali czy Picassa? Czy obywatele Wrocławia będą turystami oglądającymi wystawy, bywalcami eventów, czy będą mogli zaangażować się twórczo? Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że oddolne inicjatywy to panaceum na komercjalizację i prywatyzację kultury. Problemem pozostaje fakt, że nie wiadomo, czy takie możliwości będą miały miejsce. Aby tak było musi nastąpić zwrot w stronę działań animacyjnych, które są odczytywaniem potrzeb środowiska społecznego, w którym działania kulturalne mają miejsce.
 
Animacja kultury nie może być działaniem zorganizowanym, na przykład w postaci zajęć w domu kultury, ale winna być związana z poszukiwaniem potrzeb środowiska lokalnego. Animacja z definicji jest czymś więcej niż edukacją, jest zwrotem w stronę aktywizmu społecznego, czynnym przyglądaniem się środowisku społecznemu i działaniem na jego rzecz. Czy Wrocław więc wytworzy takie efekty działań kulturalnych, które sprawią, że odbiorca nie będzie turystą po skomercjalizowanym świecie obrazów?
 
Postawione przeze mnie pytania nabierają dodatkowej wagi w kontekście badań pt. (Kulturo)twórcy… Raport ów pokazuje różne próby działania kulturotwórczego i jest próbą zastanowienia się nad ich rolą we współczesnym społeczeństwie. Autorzy raportu starają się nie fetyszyzować oddolności w uprawianiu kultury, ale jednocześnie stawiają ważne pytania o rolę instytucji w twórczości oddolnej, w społecznym zaangażowaniu w kulturę. Ukazując tym samym, że kultura i twórczość z niej wynikająca jest dla każdej i każdego, ponieważ może być realizowana na wiele różnych sposobów, w różnych miejscach i przez różne osoby.

Ponieważ to Wrocław wygrał konkurs na Europejską Stolicę Kultury, warto zastanowić się, w jakim kierunku idą przygotowania. Wreszcie, jak zwrócenie uwagi na kulturę jako źródło rozwoju społecznego, wpłynęło na politykę kulturalną miast, które przegrały konkurs.